Publicerad: må 05 mar 2012.

Chalmers läxhjälpsprojekt får CSR Västsveriges stipendium

Chalmers läxhjälpsprojekt får 20 000 kronor i stipendium från den ideella föreningen CSR Västsverige.

Stipendiet ska uppmuntra ansvarstagande i tiden.

CSR Västsverige delar årligen ut stipendium och pris i syfte att belöna och möjliggöra idéer, lösningar och verktyg som stärker förutsättningarna för många att ta större samhällsansvar – lokalt eller globalt – på lång sikt och brett i samhället.

CSR Västsveriges pris 2011 om 40 000 kr går till Bostadsbolaget. Allwin, Chalmers läxhjälpsprojekt och Mamas Retro delar på CSR Västsveriges stipendium 2011 och erhåller 20 000 kr vardera.

Juryns motivering lyder:
Chalmers läxhjälpsprojekt, med fokus på den kulturella mångfalden, erhåller CSR Västsveriges stipendium 2011 för sitt projekt som stärker förutsättningarna för en hållbar region och bidrar till att göra Västra Götaland till ett nationellt och internationellt föredöme. Stipendiet skall bidra till att Chalmers läxhjälpsprojekt kan fortsätta att utveckla dess innovativa sätt att skapa intresse kring matematik, naturvetenskap och teknik samt att bidra till ökad integration i samhället.

Läs mer om Chalmers läxhjälpsprojekt >>>
www.chalmers.se/sv/utbildning/skolsamverkan/laxhjalp/Sidor/default.aspx

Läs tidigare artikel om Läxhjälpsprojektet >>>
www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Laxhjalpsprojektet-en-framgang-for-Chalmers.aspx

Läs pressmeddelande från CSR Västsverige >>>
www.csrvastsverige.se/csr-vastsverige/pressmeddelande/pressmeddelande-stipendium-och-pris-2012-02-23

Läs mer om CSR Västsverige >>>
www.csrvastsverige.se

Publicerad: må 05 mar 2012.