Samuel Bengmark, ansvarig för Chalmers lärarutbildning är stolt över erkännandet som man nu får av UKÄ. ​​​​​​​​​
​Foto: Oscar Mattsson​

Lärarutbildningen får högsta betyg

​När Universitetskanslersämbetet (UKÄ) nyligen offentliggjorde sin utvärdering av Sveriges ämneslärarutbildningar stack Chalmers ut. Av 22 ämneslärarutbildningar i matematik var det nio som visade sig ha hög kvalitet. Chalmers var en av dem. 
Chalmers ämneslärarutbildning är en kombinationsutbildning som leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen genom masterprogrammet Lärande och ledarskap. Det är denna femåriga utbildning som har fått betyget högsta kvalitet i undersökningen. 
– Det känns väldigt viktigt för oss att få detta erkännande i och med att vi är en relativt ny lärarutbildare och gör det på ett annorlunda sätt i form av en kombinationsutbildning. Därför känns det extra kul för oss, säger Samuel Bengmark, ansvarig för Chalmers lärarutbildning. 

Syftet med UKÄ:s omfattande utbildningsutvärderingar är både att kontrollera utbildningarnas resultat och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna. 
Att Chalmers sticker ut i undersökningen tror Samuel Bengmark har att göra med utbildningens nära samverkan med skolor och lärare.
– Vi har mästarlärare, det vill säga gymnasielärare som jobbar 40 procent hos oss i två år samtidigt som de är verksamma på sin skola. Det ger oss en fördel när det gäller professionskompetensen. De både bidrar i våra kurser här på Chalmers och stöttar studenterna när de är ute på praktik (VFU). 

Hur arbetar ni med att bibehålla den goda kvaliteten?
– Vi tror på en verksamhet som innefattar övningsskolor där studenterna gör sin VFU på. Vi tror på fortsatt stark samverkan med skolorna och en praktiknära forskningssamverkan. Att vi bygger vår egen kompetens samtidigt som det stärker skolorna. 
 
Studenterna som läser den kompletterande pedagogiska utbildningen på Chalmers tar del av samma kvalitativa utbildning. Nytt för i år är att man kommer att kunna läsa kompletterande pedagogisk utbildning på halvfart från och med i höst. Chalmers blir då ett av ett fåtal lärosäten som kan erbjuda den möjligheten. ​
– Vi inför detta eftersom vi ser att en del personer i arbetslivet som vill omskola sig har svårt att förlita sig på studielån eller alls få ihop det ekonomiskt eftersom man inte längre har några studiemedel kvar att ta ut. Tanken är att vi ska ge dessa studenter möjligheten att kunna jobba halvtid och samtidigt omskola sig. Förhoppningsvis leder det till att fler ingenjörer som vill bidra i skolan tar det steget, säger Samuel Bengmark. 

Text: Vedrana Sivac

Läs mer


Sidansvarig Publicerad: må 02 mar 2020.