Chalmers kvalitetssäkringsarbete godkänt

​Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge Chalmers tekniska högskola det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete. Chalmers tekniska högskola uppfyller nu samtliga bedömningsområden som UKÄ tagit fram. Dessa utgår ifrån högskolelag, högskoleförordning och Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), 20151.
Vicerektor Anna Karlsson Bengtsson.– Det är förstås mycket tillfredsställande att vårt kvalitetsarbete i sin helhet får ett godkänt omdöme av UKÄ, säger Anna Karlsson Bengtsson, vicerektor med ansvar för grundutbildning och livslångt lärande. Vi har en stadig grund att stå på i vårt kvalitetsarbete och vi tar nu med oss de kunskaper vi fått genom utvärderingen och fortsätter utveckla våra utbildningar. 

Efter den tidigare granskningen, där Chalmers fick godkänt i fem av sex områden, bedömdes högskolan behöva utveckla system för att systematiskt säkerställa jämställdhetsaspekter i planering och utformning av utbildningen för att nå ända fram. Därefter har Chalmers redovisat en åtgärdslista, som UKÄ nu godkänt med motiveringen:
 ”Lärosätets kvalitetssystem är uppbyggt för att säkerställa kvaliteten i utbildningarna och det relaterar till övergripande mål och strategier som lärosätet fastställt för sin utbildningsverksamhet.”

Läs mer: 

Sidansvarig Publicerad: ti 05 apr 2022.