Utsnitt från Klimatstudenternas rankningslista

Chalmers toppar Klimatstudenternas rankning

​För andra året i rad har organisationen Klimatstudenterna rankat svenska lärosätens klimatarbete. Chalmers är nummer ett på listan, följt av Newmaninstitutet och KTH.
​Klimatstudenterna har rangordnat lärosätena dels baserat på deras faktiska utsläpp och utsläppsminskningar, dels baserat på deras ambitioner framåt i klimatarbetet.
 
– Med vår rankning vill vi visa nuvarande och blivande studenter vilka lärosäten som lever som de lär och agerar på klimatkrisen i linje med vetenskapen och Parisavtalet, säger Matilda Öhman från Klimatstudenternas styrelse, i ett pressmeddelande om resultatet.

Poängsättning inom fyra områden gav Chalmers förstaplatsen

Intresset för Klimatstudenternas årliga rankning har ökat. I år har nio fler lärosäten än i fjol valt att delta. Totalt har organisationen kunnat ranka 25 universitet och högskolor, och de som valt att inte medverka är nu i minoritet.
 
Lärosätena är poängsatta inom fyra områden. I två av kategorierna premieras skarpast mål och handlingsplaner för utsläppsminskningar, respektive mest noggrann mätning av totala utsläpp av växthusgaser. I de andra två kategorierna gäller lägst utsläpp från flygresor per årsarbetskraft för 2020, respektive störst minskning i utsläpp från flygresor per årsarbetskraft mellan år 2019 och 2020.

Lärosätenas flygutsläpp har minskat med 97 procent

I årets rankning har samtliga lärosäten fått högsta eller mycket höga poäng i kategorierna för utsläpp och utsläppsminskningar från flyg. I snitt minskade de rankade lärosätena utsläppen från flyg med 97 procent mellan 2019 och 2020.
 
– Pandemin har verkligen förflyttat referenspunkten för vad som anses möjligt i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor. Nu uppmanar vi alla lärosäten att ta fasta på vad man lärt sig under 2020 för att kunna hålla nere utsläppen från tjänsteresor även framåt, säger Matilda Öhman i pressmeddelandet.
 
Chalmers och KTH, som utmärker sig i toppen på listan, tog 2019 initiativ till Klimatramverket för svenska lärosäten. Ramverket ligger till grund för Chalmers klimatstrategi som sjösattes 2020.
 

Mer om rankningen

Läs hela pressmeddelandet från Klimatstudenterna och se hela rankningslistan. Organisationen Klimatstudenterna startades av studenter på SLU i Uppsala. I november 2018 bildade studenter från Uppsala, Göteborg och Stockholm föreningen Klimatstudenterna Sverige.

Sidansvarig Publicerad: må 22 mar 2021.