Fyra personer från vitt skilda fält blir Chalmers nya hedersdoktorer

Matematikern Anne Nouri, kärnkraftsexperten Lars G Larsson och utbildningsutvecklaren Ruth Graham utses till hedersdoktorer vid Chalmers. De får sällskap av ​industriledaren och entreprenören Marcus Wallenberg, som hedras för sitt drivande arbete bakom flera strategiskt viktiga forskningssatsningar i Sverige.

Anne Nouri

Anne Nouri är professor i matematik vid universitetet i Aix-Marseille i Frankrike. Hon forskar inom tillämpad matematik, även om många av hennes vetenskapliga resultat också har ett stort teoretiskt djup. De flesta av hennes arbeten rör partiella differentialekvationer, och spänner över modeller för allt från elastiska material till tunna gaser. Just tunna gaser har varit temat för en stor del av hennes forskning de senare åren, och ligger inom ett område som kallas gaskinetik.
 
Anne Nouri utses till hedersdoktor för sin betydande forskargärning inom området kinetik, inom vilket hon även varit central i att stärka samarbetet mellan Chalmers och olika universitet i Frankrike.
 
Samarbetet med institutionen för matematiska vetenskaper vid Chalmers och Göteborgs universitet inleddes i mitten av 1990 och har resulterat i ett stort antal gemensamma vetenskapliga arbeten och utbyten på forskarutbildningsnivå.

​Lars G Larsson

Lars G Larsson utses som hedersdoktor för sina bidrag till säkerhet hos kärnreaktorer, både i Sverige och utomlands. Han har haft ledande befattningar inom Statens kärnkraftsinspektion och Industriförbundet, och har tagit initiativ kring svensk kärnteknisk forskning bland annat inom Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.
 
Lars G Larsson har aktivt deltagit i arbetet kring att säkerhetsuppdatera ryska och baltiska kärnkraftverk, innesluta Tjernobylreaktorn samt omhänderta radioaktivt material från den utrangerade ubåtsflottan i Murmansk. För detta delade han år 2014 Global Energy Prize – det största priset inom energiområdet – med en rysk forskare.
 
Lars G Larsson blev civilingenjör på Chalmers år 1963 och tog sedan licentiatexamen vid institutionen för reaktorfysik. Han har sedan dess hållit kontakten och bland annat varit aktiv inom inspirationsprogram för teknologer på Teknisk fysik.

Ruth Graham

Ruth Graham är oberoende konsult inom ingenjörsutbildning och entreprenörskap. Hon har en bakgrund som ingenjör, lärare och forskare inom maskinteknik, men sedan tio år tillbaka fokuserar hon på att hjälpa tekniska universitet att utveckla sina utbildningar så att ingenjörsstudenterna blir bättre rustade att lösa framtidens komplexa utmaningar. Hon har arbetat på uppdrag av bland andra Royal Academy of Engineering i Storbritannien, Skoltech i Moskva och MIT i Boston.
 
Ruth Graham utses till hedersdoktor för sina framstående insatser för utveckling av ingenjörsutbildningar. Med skarpa analyser av förutsättningar, förändringsprocesser och resultat på olika lärosäten har hon bidragit till verksamma och hållbara förändringar inom bland annat entreprenörskap, lärarrollen och pedagogiska meriteringssystem.
 
Samarbetet med Chalmers startade via det så kallade CDIO-initiativet, ett internationellt närverk för utveckling av ingenjörsutbildning. Bland annat har Ruth Graham och Chalmers ömsesidigt inspirerat varandra via Chalmers modell för pedagogisk meritering – en modell som via Ruth Grahams arbete nu används över hela världen. Hon har också varit huvudtalare vid flera konferenser på Chalmers.

Marcus Wallenberg

Marcus Wallenberg är en välkänd industriledare och entreprenör. Han är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och sitter eller har suttit i ledningen för många svenska storföretag.
 
Parallellt med sina industriaktiviteter har han också gjort stora insatser för att stödja svensk forskning. Han är vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) och har varit starkt drivande i flera av stiftelsens strategiska forskningssatsningar på senare år, till exempel Wallenberg Wood Science Center och Wallenberg Center for Quantum Technology. Dessa långsiktiga satsningar har stor strategisk betydelse för Sverige.
 
Marcus Wallenberg har även genom sin roll i stiftelsen på ett avgörande sätt bidragit till inrättandet och driften av Nanotekniklaboratoriet vid Chalmers. Hans engagemang för hela processen från grundutbildning via forskning till entreprenörskap inspirerar såväl studenter som forskare och lärare vid Chalmers.
 
Marcus Wallenberg utses till hedersdoktor för sitt entreprenörskap och ledarskap kopplat till sitt engagemang inom forskningsfrågor. En central del innefattar att han varit starkt drivande för flera av KAW:s strategiska forskningssatsningar.
 

Om hedersdoktorat på Chalmers

Teknologie hedersdoktorat vid Chalmers tekniska högskola ges som ett erkännande för en mycket framstående och djupgående yrkesprestation med anknytning till Chalmers ämnesmässiga kompetensområden. Det bör även sedan tidigare finnas ett kontaktnät mellan den som utnämns till hedersdoktor och Chalmers. Hedersdoktorerna utses av Chalmers fakultetsråd.
 
Hedersdoktoraten delas ut vid promotionen som i år äger rum 2 juni. Dagen innan, 1 juni, håller hedersdoktorerna sina föreläsningar.

Text: Ingela Roos

Sidansvarig Publicerad: on 27 nov 2019.