Chalmers har klart högst anseende i Sverige

Chalmers har klart högst anseende i Sverige

​Avståndet till övriga svenska lärosäten växer när undersökningsföretaget Kantar Sifo nu publicerar sitt anseendeindex för 2018. Chalmers har toppat varje år sedan mätningarna av svenska allmänhetens uppfattning inleddes för sex år sedan.
​Att Chalmers är välkänt är en förutsättning för det höga anseendet. Övriga faktorer som starkast driver allmänhetens höga förtroende är att Chalmers upplevs:
 
  • framgångsrikt
  • hålla hög klass,
  • vara konkurrenskraftigt
  • bidra till samhällsnytta och
  • vara trovärdigt i media

Grunden för ett gott anseende är alltså en väl fungerande verksamhet. Det kommer alltid först, enligt Kantar Sifo. Men det krävs också en god förmåga att kommunicera lärosätets framgångar och fördelar.

– Att svenska folket år efter år värderar vår verksamhet så högt känner jag mig oerhört hedrad av. Vår förmåga att samarbeta med andra och bidra till samhället är uppenbarligen något som många människor märker av och uppskattar. Vi lyckas kommunicera vad vi gör och står för, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers, och tillägger:

– Alla på Chalmers kan känna samma stolthet som jag.

Undersökningen genomfördes som en enkät på webben under juli månad där 3700 personer svarade på ett stort antal följdfrågor om lärosäten som man känner till. Gruppen representerar svensk allmänhet mellan 18 och 74 år. Svaren har resulterat i ett indextal för varje lärosäte.

Chalmers ligger högst i landet med index 90, åtta punkter över KTH (82), som följs av Lunds (81) och Uppsala universitet (79). Chalmers siffra har aldrig legat sämre än 86, och stärkts fyra punkter sedan 2016. Genomsnittsindex för samtliga universitet och högskolor är 62.

De forskningstunga tekniska lärosätena och landets äldsta universitet har högst anseende rent generellt. Rörelserna mellan åren är oftast små. Uppseendeväckande är att Karolinska institutet dock fortsätter sin dramatiska nedgång efter den så kallade Macchiarini-affären, och nu tillhör de lägst ansedda i Sverige i allmänhetens ögon.

Läs mer om: Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2018

Publicerad: to 23 aug 2018.