Chalmers har fortsatt högst anseende i Sverige
Foto: ​Johan Bodell

Chalmers har fortsatt högst anseende i Sverige

​Kantar Sifo har mätt den svenska allmänhetens uppfattning om svenska lärosäten sedan 2012. I varje mätning har Chalmers anseende varit högst, och så även i år. Ny tvåa är Lunds universitet följt av Kungliga tekniska högskolan, KTH.
​Chalmers är fortsatt det universitet i Sverige som flest känner till, vilket är en förutsättning för högt anseende. Övriga faktorer som starkast driver allmänhetens höga förtroende är att Chalmers upplevs:

  • vara framgångsrikt
  • hålla hög klass
  • vara konkurrenskraftigt
  • bidra till samhällsnytta och
  • vara trovärdigt i media
Grunden för ett gott anseende är alltså en väl fungerande verksamhet. Det kommer alltid först, enligt Kantar Sifo. Men en god förmåga att kommunicera lärosätets framgångar och fördelar krävs också.

Chalmers ligger högst i landet med index 88, följt av Lunds universitet (85), KTH (83), Uppsala universitet (82) och Lunds tekniska högskola (80). Chalmers index har aldrig varit lägre än 86 sedan den första anseendemätningen genomfördes 2012. Under samma tid har snittindex för svenska lärosäten sjunkit från 69 till årets 62. De forskningstunga tekniska lärosätena och landets äldsta universitet har generellt högst anseende.

Undersökningen genomfördes som en enkät på webben under juli månad där 3700 personer deltog, en grupp som representerar svensk allmänhet mellan 18 och 74 år. Kring de lärosäten man kände till fick var och en svara på ett stort antal följdfrågor, i Chalmers fall handlade det om 435 personer. Totalt bedömdes 21 svenska lärosäten.

Text: Christian Borg


Se även fjolårets nyhet:
Chalmers har klart högst anseende i Sverige


Publicerad: ti 27 aug 2019.