Chalmers breddar rekryteringen för att tillgodose framtidens behov av ingenjörer​​​​​​​​​​
​Foto: J​ohan Bodell

Nu får fler möjlighet att studera

​​I covid-19-pandemins spår kommer Chalmers att öppna masterutbildningar för sen anmälan, erbjuda sommarkurser och även en digital variant av Tekniskt basår. 
​Chalmers tar, med stöd av regeringen, sitt samhällsansvar och erbjuder fler chanser att studera vidare redan i sommar och höst. I regeringens nya utbildningssatsning får Chalmers näst flest nya utbildningsplatser i landet för 2020 och 2021. Läs mer om regeringens satsning här.

– Vi ser ju att det kommer finnas ett stort behov av att få göra något meningsfullt under sommaren för personer som inte hittat sommarjobb eller är permitterade. En sommarkurs som kompletterar den egna utbildningen eller som ger kunskaper i ett helt nytt fält kan vara väldigt värdefull. Och har vi möjligheten att bidra så vill vi självklart ställa upp, säger Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor för utbildning och livslångt lärande på Chalmers.

Höstens utökning av antal platser på Chalmers basårsutbildning kommer också att öka utsikterna för fler unga att få behörighet till teknisk högskoleutbildning.
– Det är en strategisk satsning för Chalmers i syfte att bredda rekryteringen och tillgodose framtidens behov av ingenjörer. Genom att också öppna en del av våra masterutbildningar för sen anmälan erbjuder vi utbildning som kan passa personer i olika delar av livet, säger Anna Karlsson-Bengtsson.  

Masterutbildningar
Har du en examen om minst 180 högskolepoäng inom naturvetenskap, ingenjörsvetenskap och teknik och vill läsa vidare? Nu har våra masterprogram som har lediga platser öppnat för sen anmälan på antagning.se. 

Tekniskt basår på distans
Vill du skaffa dig en teknisk utbildning, men saknar behörigheten som krävs? Chalmers planerar att utöka antalet platser och erbjuda Tekniskt basår på distans hösten 2020. Utbildningen kommer att ha stora likheter med det tekniska basår som i dag ges på Chalmers, men det kommer även att finnas en del saker som skiljer utbildningarna åt. Håll dig uppdaterad när vi öppnar för anmälan till Tekniskt basår på distans. 
Läs mer om Tekniskt basår på distans här​

Sommarkurser 
Vi kommer att erbjuda digitala, fristående sommarkurser inom ämnen som till exempel programmering och projektledning. 

Text: Vedrana Sivac

Sidansvarig Publicerad: to 18 jun 2020.