Fotomontage: Fredrik Westerlund och Åsa Haglund.
Chalmersforskarna ​Fredrik Westerlund och Åsa Haglund får idag konsolideringsanslag från Europeiska forskningsrådet, ERC. ​​
​Foto: Johan Bodell / Chalmers

Chalmers får två prestigefyllda EU-anslag

​Två Chalmersforskare finns bland de tio svenska forskare som den 10 december får prestigefyllda konsolideringsanslag från Europeiska forskningsrådet. Fredrik Westerlund kan nu fördjupa studierna av hur trasigt DNA lagas och varför det går fel ibland. Åsa Haglund kan gå vidare med att utveckla en ny sorts laser som skickar ut ultraviolett ljus.
​Genom anslagen, ERC Consolidator Grant, får de båda forskarna cirka 22,5 miljoner svenska kronor (2 miljoner euro) vardera fördelat över fem år, för att stärka sina forskargrupper och förverkliga sina forskningsprojekt.
 
– Den kunskap som utvecklas i dessa nya projekt kommer att göra det möjligt för oss att förstå de utmaningar vi står inför på en mer grundläggande nivå och kan ge oss genombrott och innovationer som vi inte ens har föreställt oss. Anslagen är en investering i vår framtid, säger Mariya Gabriel som är EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor.
 

Fredrik Westerlund

Projektet ”Next Generation Nanofluidics for Single Molecule Analysis of DNA Repair Dynamics” består av två delar, där den ena delen är metodutveckling för att följa interaktioner mellan DNA och proteiner − med fokus på vad som händer i ändarna av DNAt. I den biokemiska delen av projektet är man specifikt intresserad av mekanismerna för hur trasigt DNA lagas.
 
– Andra metoder för studier av enskilda DNA-molekyler innebär att man måste hålla fast dem i ändarna. Då har man ingen möjlighet att undersöka vad som händer just där. Ändarna är dock högst relevanta att studera, inte minst när det gäller reparation av DNA. I våra nanokanaler ligger DNA-molekylen fritt och kan undersökas i sin helhet. Nu ska vi hitta vägar att även tillsätta proteiner till DNA i nanokanalerna för att se hur de interagerar med DNA i realtid, säger Fredrik Westerlund.  
 
 

Åsa Haglund

Projektet “Out of the blue: membrane-based microcavity lasers from the blue to the ultraviolet wavelength regime” går ut på att realisera drömmen om att driva våglängden för mikrokavitetslasrar in i det ultravioletta området för att skapa en högeffektiv UV-laser.
 
– Vårt tillvägagångsätt är baserat på en unik metod att skapa en tunn skiva av material som kan sända ut ultraviolett ljus. Genom att placera speglar på båda sidor av den tunna skivan kan vi skapa lasrar som skickar ut ultraviolett ljus. Detta är en helt ny typ av ultraviolett laser, som när de är en verklighet kommer att vara av stort intresse för många olika tillämpningar, som vattenrening, fotolitografi, öka hälsosamma substanser i växter, medicinsk diagnos och behandling, och UV-härdning, förklarar Åsa Haglund.
 
 
När ERC Consolidator Grant delas ut den 10 december gick det till sammanlagt 301 toppforskare i 24 europeiska länder. Den här gången går 10 anslag till forskare i Sverige. Den sammanlagda forskningsbudgeten för dessa 301 projekt uppgår till 600 miljoner euro.

Text: Anita Fors, Susanne Nilsson Lindh och Michael Nystås
 

Sidansvarig Publicerad: må 16 dec 2019.