Överblicksbild på Johannebergs campus.

Chalmers får toppbetyg i internationalisering

​Chalmers behåller positionen som ett av Sveriges mest internationella lärosäten. För fjärde året i rad tilldelas Chalmers högsta betyg när Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, Stint, presenterar sitt internationaliseringsindex för 2020. 
Indexet delas upp i sex kategorier kopplat till forskning, utbudet av utbildning på annat språk än svenska samt studenter och anställdas internationella mobilitet. Indexet mäter totalt 28 lärosäten i Sverige och som ett av tre lärosäten får Chalmers fem av fem stjärnor i mätningen. 

– Vi är glada att vi håller positionen som ett starkt internationaliserat universitet. Utmärkelsen är ett gott betyg på Chalmers långsiktiga arbete med internationalisering. Vi arbetar strategiskt med att rekrytera internationellt, såväl forskare som postdocs och forskarassistenter. Det skapar en internationell miljö på Chalmers och stärker våra samarbeten internationellt, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd på Chalmers.

En viktig faktor för den internationella miljön på Chalmers är även att alla masterprogram förutom ett ges på engelska, där svenska programstudenter och internationella studenter studerar tillsammans. Även Chalmers arbete med olika internationella nätverk stärker forskning, innovation och utbildning på olika sätt.

– Med pandemin, klimatkrisen och tendenser till minskad globalisering kommer de närmaste åren att innebära en utmaning för internationaliseringen i stort och givetvis även för Chalmers. Vi kommer att fortsatt sträva efter att ha en stark internationell uppkoppling, även om lösningarna framåt kan behöva se delvis annorlunda ut. Internationalisering är viktigt för Chalmers, säger Stefan Bengtsson.

Stint har utvecklat indexet för att främja en faktabaserad diskussion kring internationalisering och för att överskådligt kunna visa utvecklingen. Nytt för i år är även att Stint gör lärosätesöversikter som visar lärosätets utveckling kring de olika delarna av indexet. För Chalmers del visar detta bland annat att andelen personal med utländsk doktorsexamen ökar.

Utöver Chalmers tilldelas KTH och Handelshögskolan i Stockholm högsta betyg i mätningen.

Text: Sophia Kristensson

Läs mer


Sidansvarig Publicerad: ti 05 maj 2020.