bild på entrén till Chalmers tekniska högskola
​Foto: Johan Bodell

Chalmers får högsta betyg på sitt hållbarhetsarbete

​Universitet och högskolor spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle genom att utbilda människorna som ska leda arbetet framöver. När Universitetkanslerämbetet, UKÄ, nyligen utvärderade hur Sveriges lärosäten integrerar hållbar utveckling i utbildningen tillhör Chalmers den fjärdedel som fick högsta betyg.
​År 2006 infördes en bestämmelse i högskolelagen om att universitet och högskolor ska främja en hållbar utveckling. Nu, drygt tio år senare, kan Universitetskanslerämbetets bedömare vid en nationell utvärdering konstatera att det är en blandad bild som framträder. Två möjliga omdömen gavs:
• lärosätet har en väl fungerande process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning
• lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling
Av totalt 47 lärosäten så är det bara 12 som har fått det första omdömet – bland dem finns Chalmers.

Bedömarna konstaterar bland annat att Chalmers har övergripande mål för hållbar utveckling inom utbildningen, har konkretiserat dessa genom integration av obligatoriska kurser om hållbar utveckling i utbildningsprogrammen och har en omfattande forskning med koppling till hållbar utveckling vilket skapar goda möjligheter att inkludera forskningsbaserad kompetens i utbildningen. Utformning av processerna säkerställer även uppföljning och miljöledningssystemet spelar en roll med möjligheter till mer detaljerad uppföljning. Hållbar utveckling följs upp i det ordinarie kvalitetsarbetet i kurs och program och den kollegiala pedagogiska utvecklaren, Ulrika Lundqvist, med särskild inriktning mot miljö och hållbar utveckling samt mot människa, teknik, samhälle ger också stöd för utveckling.

Utvärderarna konstaterar också att ledningen för Chalmers aktivt tar ansvar för hållbarhetsarbetet genom att integrera arbetet i centrala styrdokument, samt att lärosätet samverkar med arbetslivet i frågor om hållbar utveckling både i forskning och utbildning. Även Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, som drivs i samverkan mellan Chalmers och Göteborgs universitet, nämns som en viktig plattform för hållbarhetsarbetet.

– Det är oerhört roligt att UKÄ:s bedömare har lyft fram det kontinuerliga systematiska arbete som görs av så många på institutioner och verksamhetsstöd, och noterar att hållbarhet är en fråga som engagerar ledningen av grundutbildningen, säger rektor Stefan Bengtsson.

Läs mer:
UKÄ:s rapport Universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling
UKÄ-bedömarnas debattartikel i tidningen Curie

Text: Ingela Roos och Anita Fors

Sidansvarig Publicerad: må 30 okt 2017.