Bild på Chalmers kårhus under kvällstid.

Chalmers del av Europauniversitet i nytt samarbete

​Chalmers och fyra andra svenska lärosäten ingår i konsortier som utsetts till Europauniversitet. Satsningen från EU-kommissionen ska bland annat stärka den europeiska högre utbildningens konkurrenskraft.
Europauniversitet ingår i EU:s program Erasmus+ och är gränsöverskridande samarbeten mellan olika lärosäten i Europa. Syftet är att öka rörligheten mellan europeiska lärosäten, och stärka den europeiska högre utbildningens kvalitet, inkludering och konkurrenskraft.

År 2019 valdes 17 grupper av lärosäten ut i samarbetet och nu har ytterligare 24 Europauniversitet tillkommit, där Chalmers är ett av fem svenska lärosäten som deltar. Utöver Chalmers kommer Karolinska institutet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet att vara del av Europauniversitet. Totalt deltar nu elva svenska lärosäten i satsningen. 

Tillsammans med sex andra europeiska tekniska lärosäten bildar Chalmers Enhance-konsortiet, European Universities of Technology Alliance, ett av de 24 nya europeiska universitetssamarbetena. Projektet pågår under tre år och med finansiering på 5 miljoner euro ska nätverket stärka integrationen mellan lärosätena och möjliggöra ett ökat internationellt utbyte för studenter, lärare och forskare. Samarbetet består av följande lärosäten:

  • Chalmers tekniska högskola
  • NTNU, Norwegian University of Science and Technology
  • Polytechnic University of Milan
  • Polytechnic University of Valencia
  • RWTH Aachen University
  • Technical University of Berlin
  • Warsaw University of Technology

Läs mer


Sidansvarig Publicerad: ti 14 jul 2020.