Sportteknologi på Chalmers
Studenter från Chalmers testar sensorer och mjukvara för att mäta höjden på hästarnas hopp i Chalmershindret.​
​​​​​

Ännu mer fokus på idrottsteknologi

Chalmers blir först ut med en särskild satsning inom idrottsteknologi som nytt och enskilt Riksidrottsuniversitet.  
Från och med 1 augusti, 2022 blir Chalmers det första Riksidrottsuniversitetet som blir ett kompetenscentrum för idrottsteknologi. Det innebär ett förstärkt samarbete mellan idrottsrörelsen och de olika specialidrottsförbunden i Sverige. 

– Vi har haft ett bra samarbete med Chalmers genom åren och ser att idrottsteknologin har stor utvecklingspotential. Området knyter också väl an till tidigare forskning och utbildning på Chalmers. Därför ser vi stora och spännande framtida möjligheter, säger Kent Lindahl, ansvarig för Riksidrottsuniversiteten på Riksidrottsförbundet. 

Idrottsteknologi på ChalmersChalmers har redan inlett ett samarbete med Svenska simförbundet och fortsätter med utvecklingen av Chalmershindret, ett "smart hästhoppningshinder" där det årligen skapas en ny teknisk lösning för att mäta hästens språngkurva ur olika perspektiv.

Sedan 2015 har Chalmers varit en del av Riksidrottsuniversitet i Göteborg tillsammans med Göteborgs universitet. Samarbetet har bland annat gett elitidrottare chansen att kunna förena sin idrottskarriär med en yrkeskarriär. Från och med 2022 fortsätter båda universiteten med verksamheten i egen regi, med olika fokusområden. 

– Chalmers är ett av universiteten i landet som har flest elitidrottande studenter och är ett populärt lärosäte för dubbla karriärer. Därför är det viktigt att även fortsätta utveckla den delen, säger Kent Lindahl.

Att Chalmers inom kort blir ett eget Riksidrottsuniversitet kommer på sikt även att innebära förstärkt stöd till de elitidrottare som studerar vid Chalmers.
– Vi kommer att kunna lyfta fram och stärka idrottsteknologi i såväl utbildning som forskning. Min förhoppning är att vi också kommer att kunna lyfta fram våra Riksidrottsuniversitetsstudenter som goda förebilder såväl bland våra studenter som i vår rekrytering, säger Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor för utbildning och livslångt lärande på Chalmers.
 
För samtliga studenter på Chalmers innebär omställningen ännu fler verklighetsnära projekt i studierna då samarbetet med idrottsrörelsen i Sverige kommer att utökas.  
– Våra studenter kan ge idrottare ett idrottsteknologiskt försprång i både träning och tävling. Dessutom kan studenterna själva vara med och påverka vilken slags idrottsteknologisk forskning de vill vara med och utveckla under utbildningens gång, säger Magnus Karlsteen, projektledare för Riksidrottsuniversitet Chalmers.

– Att vi blir ett eget Riksidrottsuniversitet kommer även att leda till fler examens- och kandidatarbeten inom idrottsteknologi och det kommer med all sannolikhet att leda till fler kurser med den profilen, säger han. 

Text: Vedrana Sivac
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Läs mer 

Sidansvarig Publicerad: on 15 dec 2021.