Chalmers campus Johanneberg.

Chalmers bibehåller högsta anseendet i Sverige 2022

​Kantar Sifo har mätt den svenska allmänhetens uppfattning om svenska lärosäten sedan 2012. I varje mätning har Chalmers anseendeindex pendlat mellan 86 och 90 – och alltid varit högst i Sverige. Så även i år 2022. Under topptrion Chalmers, KTH och Lunds universitet sker flera förändringar i den senaste mätningen.
Chalmers har högst kännedom av samtliga lärosäten enligt analysföretaget och är tillsammans med Lunds universitet och KTH det lärosäte som har mest positiv mediebild. Det är en viktig förklaring till toppnoteringen. Viktigast är dock alltid en väl fungerande verksamhet, enligt Kantar Sifo. 
Enligt undersökningen bottnar allmänhetens höga förtroende i att Chalmers upplevs:
  • hålla hög internationell klass
  • ha en framgångsrik forskning
  • stå sig väl i konkurrensen med andra universitet
  • erbjuda stor studentnytta
  • ha stark koppling mellan utbildning och forskning
  • erbjuda stimulerande miljö vid sidan av studierna
  • spela en viktig roll i samhällsutvecklingen
  • och vara trovärdiga medialt

De forskningstunga tekniska lärosätena och landets äldsta universitet har generellt högst anseende i Sverige. Efter Chalmers (86), KTH (84) och Lunds universitet (83) följde i år Uppsala universitet (82), Lunds tekniska högskola (77) och Sveriges lantbruksuniversitet (73). Umeå universitet och Luleå tekniska universitet ökar mest i årets undersökning.

I förra årets mätning syntes en tydlig minskning i kännedom om Chalmers hos gruppen 18-29 år. Även i övriga åldersgrupper minskade kännedomen. Kantar Sifos analys var att detta var en effekt av att coronapandemin satte ljuset på frågor kopplade till pandemin, vilket tog en stor del av medieutrymmet. I år ökar kännedomen hos de yngsta respondenterna påtagligt. Även övriga åldersgrupper ökar i årets mätning.

Årets anseendemätning genomfördes som en webbenkät i juli 2022 med svar från över 5000 personer. Totalt bedömdes 22 svenska lärosäten. 634 personer kände till och uttalade sig i detalj om Chalmers. 


Sidansvarig Publicerad: on 21 sep 2022.