Sidansvarig Publicerad: må 24 sep 2012.

Azar sätter agenda inför Rio

Onsdag 20 juni startar FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio +20. Inför den har chalmersprofessor Christian Azar fått chans att påverka delegaterna genom att – i en debattartikel i New York Times – lyfta fram den kvicka expansionen inom sol- och vindkraft.

Tillsammans med Thomas Sterner, professor vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet, och ekonomen Gernot Wagner vid Environmental Defense Fund skriver han, i New York Times:

“Worldwide, solar and wind capacity now tops 300 gigawatts, three times as much as the total capacity in Britain, or roughly as much electricity as 50 nuclear reactors, nearly half the number now operating in the United States. Most of this renewable capacity has been installed in just the last five years. In fact, over that period, solar capacity has been growing by over 50 percent a year, wind by 25 percent.”


Den snabba tillväxten inom sol- och vindkraft är ett av få hopp inom klimatpolitiken, menar de tre författarna. Men ett nog så viktigt hopp, som inspiration till agerande. De uppmanar politiker att sätta pris på koldioxidutsläpp, kickstarta utvecklingen genom riktade incitament och ta bort hinder för privata investeringar i förnybar energi.

Christian Azar är en internationellt tongivande klimatforskare och har varit huvudförfattare i FN:s klimatpanel IPCC. Våren 2012 blev han en av tolv experter i miljöminister Lena Eks nya rådgivningsgrupp Miljöforskningsberedningen. Deras uppgift är att på olika sätt bidra till en klargörande debatt och att lyfta fram, initiera och peka på behov av ytterligare vetenskapligt underlag till miljöpolitiken – inte bara inom klimatområdet. Han har tidigare haft en lång rad liknande regeringsuppdrag.

Text:
Christian Borg
Foto: IISD/Earth Negotiations bulletinLäs debattartikeln i New York Times, måndag 18 juni 2012, Rio Isn’t All Lost.

Läs Christian Azars debattavslut om samma ämne i DN 16 april i år.

Läs hans resonemang kring sin egen roll som politisk rådgivare i en färsk, längre intervju ur Chalmers magasin.Sidansvarig Publicerad: må 24 sep 2012.