Avancez-stipendiaten Li Wei får Stiftelsens pris 2014

Li Wei (MSc in Wireless, Photonics and Space Engineering, 2013) får priset för excellenta studieresultat och för sin roll som framgångsrik ambassadör för att uppmärksamma Chalmers masterprogram internationellt och därmed attrahera toppstudenter till Chalmers från hela världen.


Li Wei har under utbildningen varit en utmärkt ambassadör för masterprogrammet genom att bland annat engagera sig i framtagandet av en kortfilm som beskriver programmet och dess internationella fördelar.  I denna film lyfter Wei till exempel fram den jämställda utbildningsmiljön som en styrka, där det är lätt att resonera med lärare. Han har dessutom hjälpt till att exponera Chalmers genom bland annat en intervju som gjordes med honom i tidningen Göteborg Daily. I denna intervju har Li Wei bland annat berättat att en stor fördel med studierna vid Chalmers är att man inte enbart lär ut teorin, som i Kina, utan att man även lär ut hur man applicerar kunskapen praktiskt. Han berättar vidare att just möjligheten att få Avancez-stipendium var en förutsättning för att kunna uppfylla drömmen om att fördjupa sig inom elektroteknik och mikrovågsteknik.
 
Li Wei har bidragit till mastersprogrammet samt institutionen MC2 genom det projektarbete som utfördes under sommaren mellan årskurs ett och två, då Li Wei jobbade med att bygga en 60 GHz antenn. Li Wei tog sin kandidatexamen vid Shanghai University, där han även var med i ett forskningsprojekt som resulterade i två artiklar, innan han kom till Chalmers. Han arbetar idag i Oslo på det amerikanska företaget Silicon Labs.
 
”Jag är så glad över priset och att mitt arbete uppmärksammas. Jag vill tacka mina lärare som hjälpte mig under mina studier. Jag håller fortfarande kontakten med flera av dem idag.” säger Li Wei.
 
Stiftelsens pris 2014 inriktas mot Chalmersstiftelsens strategiska satsning på att rekrytera internationella studenter till Chalmers. Chalmersstiftelsen har sedan 2011 bidragit med över 31 miljoner kronor till dessa Avancez-stipendier som gjort att Chalmers kan attrahera excellenta studenter som Wei i hård konkurrens med andra internationella universitet med väl utbyggda stipendieprogram.  Li Wei får ett personligt pris på 25 000 kr och 100 000 kr för att stötta en Chalmersverksamhet, knuten till internationella studenter.
 
Ett välförtjänt pris till en student som inte bara förkroppsligar akademisk excellens, utan som även jobbat aktivt för att främja Chalmers ställning och attraktionskraft i världen.

Om Stiftelsens pris

Stiftelsens pris utdelas årligen till person inom Chalmerssfären för förtjänstfullt, nyligen uppnått verksamhetsresultat som tydligt främjat högskolans utveckling.
 
En viktig uppgift för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola är att främja utvecklingen av högskolans verksamhet. Sedan ett antal år bidrar stiftelsen till kvalitet och förnyelse genom finansiering inom valda områden. Stiftelsens pris har inrättats för att särskilt uppmärksamma de personers avgörande betydelse för högskolans framgångar och lyfta fram inspirerande exempel.
Priset tilldelas en mottagare per år och delades ut för första gången år 2006 och då till Olle Rutgersson. 2013 tilldelades priset Jari Kinaret för sitt enastående arbete med pilotprojektet Graphene-Coordinated-Action. Priset består av en personlig belöning om 25 000 kr (före skatt) och ett verksamhetsbidrag om 100 000 kr.
 
Priskommittén
Priskommittén har utsetts på stiftelsestyrelsens uppdrag med representanter från högskolan, studentkåren, CING och Chalmersstiftelsen för att ta fram en pristagare och kommittén består av:
 
Bitr. prof. Torbjörn Lundh, stiftelsestyrelsen och fakulteten, ordförande
Prof. Claes Niklasson, CING
Magnus Hallgårde, studentkåren
Jens Hansson, högskolans antagningsenhet
Mattias Königsson, stiftelsekansliet, sekreterare

Sidansvarig Publicerad: on 20 aug 2014.