Årets innovationspris till implantatinnovatör

​Genom att utveckla ett innovativt ytskikt för implantat, och föra det hela vägen från laboratoriet till marknaden, har Per Kjellin bidragit till ökad livskvalitet för tiotusentals människor. Nu belönas han med Karin Markides innovationspris 2018.
​– Det är en ära! Och kul att bli uppmärksammad, säger Per Kjellin som är grundare, ägare och teknikchef på företaget Promimic.
 
För snart 15 år sedan var han doktorand i material- och ytkemi på Chalmers och utvecklade tillsammans med doktorandkollegan Martin Andersson metoder för att framställa nanopartiklar av silver och kalciumkarbonat. Men på en konferens hörde de en forskare tala om mineralet hydroxylapatit som finns naturligt i form av nanopartiklar i ben. Om man lyckades tillverka sådana nanopartiklar syntetiskt skulle det enligt forskaren finnas en stor marknad inom medicinteknik.
 
Med tanken på en affärsmöjlighet i bakhuvudet bestämde de sig att prova sin tillverkningsmetod på hydroxylapatit. De fick bra resultat, sökte patent och grundade företaget Promimic via inkubatorn Chalmers Innovation, numera en del av Chalmers Ventures.
 
Material som efterliknar benets naturliga struktur är attraktiva som ytskikt på implantat, då de får implantatet att växa fast både snabbare och starkare.
 
– Och det mest attraktiva med vårt koncept är att det är så enkelt att applicera industriellt. Man doppar implantatet i en lösning och lägger in det i en ugn i fem minuter. Sen är ytskiktet klart, förklarar Per Kjellin.
 
Medan Martin Andersson stannade kvar på Chalmers som forskare, gick Per Kjellin snart helt över till att arbeta i Promimic. Med stor målmedvetenhet har han vidareutvecklat innovationen från idé till produkt och byggt upp Promimic till ett biomaterialföretag med internationell etablering och försäljning. Sedan 2016 finns ytskiktet på ett kommersiellt tandimplantat som har använts på tiotusentals människor i flera länder.
 
– Ytskiktet gör att det bildas mer ben kring implantatet i början, vilket är en fördel under det kritiska inväxningsskedet. Störst nytta gör det hos patienter med nedsatt förmåga att bilda ben, säger Per Kjellin.
 
Idag har Promimic åtta anställda, varav hälften har doktorerat. Företaget har numera ytterligare tre patent och flera nya implantatytor är under utveckling. Nästa steg är att ge sig in även i ortopedifältet. Här ser Per Kjellin bland annat att deras ytskikt kan göra nytta när två kotor ska fås att växa samman vid en steloperation i ryggraden.
 

​Om innovationspriset

Karin Markides innovationspris ska gå till en nuvarande eller tidigare student vid Chalmers som har lämnat avgörande bidrag till Chalmers innovations- och nyttiggörandearbete inom forskning och utbildning samt bidragit till långsiktig hållbar utveckling. Priset delas ut i samband med Chalmers doktorspromotion som i år äger rum 2 juni.
 
Text: Ingela Roos
 

Sidansvarig Publicerad: ti 22 maj 2018.