Årets William Chalmersföreläsare vill tvätta atmosfären på koldioxid

Miljö- och energiintresset har varit professor Anders Lyngfelts drivkraft ända sedan gymnasietiden. Det har fått honom att utveckla en ny metod för att fånga in koldioxid, vilket gjort honom till en av världens mest citerade forskare inom sitt fält.
I slutet av 90-talet besökte en japansk forskare Chalmers. I förbigående nämnde han idéer om en förbränningsprocess – så kallad kemcyklisk förbränning – där koldioxid kommer ut separat istället för blandad med luft. Energiteknikforskaren Anders Lyngfelt, som länge hade varit intresserad av koldioxidinfångning, 
spetsade genast öronen.

 – Jag blev jättenyfiken och började läsa allt som fanns om kemcyklisk förbränning, vilket var nästan ingenting. En forskare i Japan hade gjort några labbförsök i minimal skala, men det var allt, berättar han.

Idén med kemcyklisk förbränning är att hindra luft från att komma i kontakt med bränslet. Istället för en syrebärare in syre i förbränningskammaren, på samma sätt som hemoglobin transporterar syre i vårt blod.

Tillsammans med sin tidigare doktorand, Tobias Mattisson, gav sig Anders Lyngfelt i kast med att försöka förverkliga kemcyklisk förbränning. De räknade, experimenterade och undersökte mängder av olika material i jakt på bra syrebärare. 

Genombrottet kom 2003 då de hade byggt ett eget förbränningssystem och, först i världen, kunde visa att kemcyklisk förbränning fungerar. Idag finns det 34 pilotanläggningar över hela världen, och Anders Lyngfelt och Tobias Mattisson tillhör teknikområdets mest citerade forskare.

På senare tid har de gått över från fossila bränslen till biomassa. Då kan de nämligen, istället för att förhindra att ny koldioxid släpps ut i atmosfären, även städa bort gamla synder. Växter binder koldioxid när de växer och om man fångar in koldioxiden som frigörs när de bränns blir resultatet ett negativt utsläpp, alltså att koldioxid avlägsnats från atmosfären.

– Jag är orolig för klimatet. För mig är det helt uppenbart att vi, utöver att sluta släppa ut koldioxid, behöver städa upp efter oss, säger Anders Lyngfelt.

I maj 2018 arrangerar Chalmers, på Lyngfelts initiativ, den första internationella, vetenskapliga konferensen om negativa koldioxidutsläpp. Gensvaret har varit mycket stort.

– Bland annat har den världskände klimatforskaren James Hansen tackat ja till att sitta med i den vetenskapliga kommittén. När jag fick hans svar blev jag så upprymd att jag inte kunde sitta still, berättar Anders Lyngfelt med ett stort leende.

Anders Lyngfelt kommer att berätta mer om sin forskning i den populärvetenskapliga William Chalmersföreläsningen i samband med att Chalmers firar sin födelsedag 6 november. Utöver föreläsning bjuds det på bakelser och bubbel.

Text: Ingela Roos
Foto: Johan Bodell

Länkar:


Sidansvarig Publicerad: fr 06 okt 2017.