Syntolkning: bild på Chalmersstudenterna Dilan Ustunyagiz och Jackson Malcolm

Appen ska få göteborgarna att minska luftföroreningarna

​En app som ska få invånarna i Göteborg att förbättra stadens luftkvalitet. Det är vad två mastersstudenter på Chalmers har utvecklat i samarbete med Parkeringsbolaget Göteborg.
– Vi vill ge människor information och kunskap så att de själva kan göra kloka val, säger Chalmersstudenten Dilan Ustunyagiz som är en av utvecklarna av den nya funktionen i appen.​
Luften i Göteborg stad klarar inte alltid miljökvalitetsnormerna. En del av luftföroreningarna är orsakade av utsläpp från industrier och sjöfart, men den största boven är vägtrafiken. Kort sagt, göteborgarna väljer i alltför stor utsträckning att köra bil, vilket gör att luftföroreningen i staden är fortsatt hög. 
Chalmersstudenterna Dilan Ustunyagiz och Jackson Malcolm tror att man borde kunna komma till rätta med bilanvändandet genom nudging. Nudging kallas även puffning och är en gren inom beteendeekonomi som handlar om att påverka människors beteende, ofta genom att arrangera en valsituation. I sitt mastersprojekt har Chalmersstudenterna utformat ett förslag till en ny funktion i appen Parkering Göteborg, där luftföroreningarna visas i realtid som ett moln över staden. Ju gråare moln, desto mer luftföroreningar. 
– Vi har gjort undersökningar och intervjuer med 400 göteborgare och ser människor vill vara miljövänliga, men de vet inte alltid hur, berättar Dilan Ustunyagiz.

Testat pris- och tidsskillnad
Tanken är att en göteborgare som exempelvis ska resa från sitt hem i Mölnlycke till sin arbetsplats vid Järntorget tittar i appen och utifrån hur molnet med luftföroreningar ser ut just då, kan hen bestämma sig för att inte bidra till mer utsläpp, utan istället välja ett annat färdsätt än att köra sin egen bil.
– Våra undersökningar visar också att tid och kostnad ofta är de två viktigaste faktorerna för hur man väljer att förflytta sig. Så vi har testat hur stor pris- och tidsskillnad det kan vara att resa med olika färdsätt från A till B. Många gånger vinner en kombination av att köra egen bil till en pendlingsparkering och därifrån åka med lokaltrafik, eftersom man då kan åka förbi rusningsköer och även slippa dyra parkeringsavgifter inne i centrum. Dessutom kan man ju numera köpa sin bussbiljett i parkerings-appen, säger Dilan Ustunyagiz.

Uppdateras i realtid
Idén till appen var en kombination av Parkeringsbolagets positiva inställning till att arbeta med visionära projekt, ett eget intresse av att arbeta med miljöfrågor, och att Jackson Malcolm hade arbetat med just luftkvalitetsmätningar tidigare i projekt som haft med just luftkvalitet att göra. Nu är mastersprojektet avslutat och Jackson har ett annat jobb, men Dilan arbetar vidare på Parkeringsbolaget med att vidareutveckla appen. 
– En sak som vi undersöker är hur vi kan öka antalet luftmätare i staden så att molnet kan uppdateras i realtid. På de blå automaterna där man köper sin parkeringsbiljett finns redan ett utrymme för sensorer, så nu tittar vi på att köpa in fler och billigare luftmätningssensorer, berättar Dilan Ustunyagiz. Sedan ska jag fortsätta att utveckla appen, fundera över om vi kanske kan få till något belöningssystem för den som reser miljövänligt ofta. Och framemot december 2019 hoppas vi ha en ny version färdig att testa och utvärdera med hjälp av en pilotstudie.

Text: Helena Österling af Wåhlberg
Foto: Carina Gran

Sidansvarig Publicerad: må 05 aug 2019.