Annika Steiber aktuell med ny bok

Som första forskare fick chalmeristen Annika Steiber tillgång till sökjätten Googles innersta. 2012 disputerade hon med en uppmärksammad avhandling om hur företaget leder och organiserar sig för att upprätthålla en hög innovativ förmåga. Nu är Annika Steiber aktuell med en ny bok baserad på hennes forskning, "Googlemodellen - Företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld" (Vinnova/Imit). "Boken bygger på Googlestudien samt en del som jag valde att aldrig ta med i avhandlingen. Det finns även en helt ny tredje del i boken", berättar Annika Steiber.

Din avhandling blev mycket uppmärksammad när den kom 2012. Nu kommer den ut i bokform, grattis! Hur gick det till?

 Min forskningsartikel på Google fick ganska stor uppmärksamhet samtidigt som jag mer frekvent började bli inbjuden till Sverige i syfte att berätta om mina erfarenheter och slutsatser. Detta tillsammans med att jag arbetade med Vinnova angående spridning av managementinnovationer för en ökad innovationskraft tror jag gav som resultat att Vinnova önskade att jag skrev en mer publikt tillgänglig bok om Google och mina slutsatser från den studien, säger Annika Steiber.

Är det avhandlingen rakt av eller en bearbetad version?
 Nej, det är inte avhandlingen rakt av. Avhandlingen handlade om skapandet, spridning och bibehållandet av managementinnovationer. En del av detta material var just Googlestudien. Boken är byggd på denna del samt en del av min forskning som jag valde att aldrig ta med i avhandlingen då den fick byta fokus efter mitt första försvar av den. Vidare är hela del 3 i boken en vidareutveckling eller till och med en nyutveckling av min forskning på vad som gör företag långsiktigt konkurrenskraftiga i en snabbföränderlig värld.

Vilka är de viktigaste tankarna i boken?
 Att vi står inför ett paradigmskifte vad gäller vårt sätt att leda och organisera företag och organisationer, att detta paradigmskifte kan konkretiseras med hjälp av sex managementprinciper för konkurrenskraft i en snabbföränderlig värld OCH att Google har skapat en managementmodell som är baserad på dessa principer och är skapad just för att vara konkurrenskraftig i en snabbföränderlig värld. Google kan därför jämföras med GM på 1920-talet och Toyota på 1980-talet vad gäller att vara föregångare i ett oortodoxt tänkande om att leda och organisera företag.

Vilka läsare vänder du dig till?
 Primärt företagsledare och styrelsemedlemmar men även funktionschefer inom exempelvis HR, utveckling och marknadsföring samt förändringsagenter i allmänhet, och strategi- och organisationskonsulter.

Hur firar du bokutgivningen?
 Jag har inte firat den ännu då jag arbetar cirka 6,5 dagar i veckan just nu med tre olika jobb varav ett av jobben är att föreläsa och inspirera 2-4 gånger i veckan. Hittills har runt 4 000 personer i Sverige hört mina budskap.

Har du skrivit böcker tidigare?
 Nej, men en hel del forskningsartiklar.

Vad gör du annars nuförtiden?
 Jag arbetar som rådgivare till företag i hur de kan implementera dessa principer i sina verksamheter. Jag arbetar också fortsatt med forskning om öppen innovation tillsammans med Sverker Alänge som jag arbetat ihop med i 20 år, samt som inspiratör.
 
Häromveckan höll du ett Tedxtalk. Vad pratade du om?
 Om behovet av paradigmskifte inom management - varför det behövs och vad det innebär vad gäller nya principer för management. 

Hur ser framtidsplanerna ut annars?
 Jag lever som jag föreläser, och har en plan för ungefär sex månader i taget. Nu har jag tagit min PhD, gett ut en bok, givit ett Tedxtalk och mycket annat. Min dröm nu är att kunna bli professor vid någon tidpunkt. Jag drömmer också om fortsatt forskning för kanske Chalmers i Silicon Valley där jag i dag har mycket kontakter - så om någon på Chalmers vill stödja mig är jag öppen för förslag, avslutar Annika Steiber.

Text: Michael Nystås
Foto: Louise Billgert

Läs mer om Annika Steibers nya bok - ladda ner den gratis eller beställ

Läs mer om Annika Steibers avhandling


Ladda ner avhandlingen

Se Annika Steibers Esbri-föreläsning
Den 7 april föreläste Annika Steiber om Googlemodellen hos Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (Esbri) i Stockholm. Föreläsningen kan ses i sin helhet på webben, men kräver kostnadsfri inloggning >>>
www.esbri.se/forelasning_tv.asp

Se Annika Steibers Tedxtalk

Följ Annika Steiber på Twitter

Sidansvarig Publicerad: to 10 apr 2014.