Avtalssignering Chalmers Akzo Nobel
​Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers, och Lars Andersson, nordendirektör för Akzo Nobel undertecknar ett nytt COINS-avtal för ett brett strategiskt samarbete.
​Bild: Anna-Lena Lundqvist

Akzo Nobel blir ny strategisk partner till Chalmers

​Chalmers och kemiföretaget Akzo Nobel har undertecknat ett strategiskt samarbetsavtal. Åtagandet kommer på Chalmers att samordnas av styrkeområdet Materialvetenskap och löper på 10 år.
​– Samarbetet med Chalmers handlar om några avgörande saker, säger Akzo Nobels Nordendirektör Lars Andersson: rekryteringsbasen av processindustri- och kemiingenjörer, där närheten till våra anläggningar på Västkusten är viktig; naturligtvis det nära samarbetet inom forskning som redan bedrivs; sedan är det något med sättet att samarbeta som är internationellt unikt för Chalmers och svenska institutioner – det informella sättet, de korta beslutsvägarna.

Samarbetet kommer ytterst att styras av en ledningskonferens där representanter för Chalmers respektive Akzo Nobels högsta ledning träffas vartannat år för att utvärdera och definiera lämpliga samarbetsområden.

– Jag skulle gärna lyfta fram kopplingen till snabbt framväxande forskning inom exempelvis nanoteknik som en av de viktigaste komponenterna i samarbetet med Akzo Nobel, säger Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers. Och det är en stor tillgång för våra studenter. Vill man jobba med hållbarhet ska man verkligen jobba inom kemiindustrin.

De viktigaste delarna i avtalet handlar om forskningsfinansiering, kompetensutveckling, tillgång till forskningsfaciliteter och liknande, men även att i bredaste bemärkelse stärka varandras verksamheter.

– Tiden då man på stora företag kunde ägna sig åt något som liknar grundforskning är ju förbi, säger Lars Andersson. Vad vi däremot inom vår egen FoU-verksamhet kan göra bra är att översätta forskningen till något som vi kan ta in i en affär. Och där har vi och Chalmers en fantastisk relation.

Avtalet med Akzo Nobel ingår i det som på Chalmers definieras som Chalmers Open Innovation Systems (COINS) och handlar delvis om att formalisera och vidareutveckla samarbeten som redan pågår. Exempelvis sitter Lars Andersson redan i institionsrådet för Kemi och kemiteknik och Michael Persson, Innovation manager på Akzo Nobels affärsområde Pulp and Performance Chemicals är sedan 2012 adjungerad professor i silikakemi på Chalmers.

Akzo Nobel deltar dessutom som partner i ett antal forskningsprogram och förstudier på Chalmers och har vid tre tillfällen varit ensam sponsor för den internationella workshopen Frontiers of Silica.


Sidansvarig Publicerad: to 30 jun 2016.