Sidansvarig Publicerad: on 18 sep 2013.

ABB och Chalmers fördjupar samarbetet genom avtal

ABB Sverige och Chalmers har skrivit under ett långsiktigt samarbetsavtal som ytterligare ska öka chalmersstudenternas möjligheter till anställning, öka ABB:s rekryteringsbas och bli en plattform för nya gemensamma forskningsprojekt.

Bakgrunden till samarbetsavtalet är att Chalmers och ABB ser allt fler gemensamma intressen. Chalmers arbetar sedan lång tid med att utbildningarna ska vara anpassade till arbetsmarknaden och dess förändrade konkurrensvillkor, och ABB vill säkerställa rekryteringen av personer med rätt kompetens och förmåga för framtiden.

Därför omfattar avtalet bland annat att:
  • chalmersstudenter kommer varje år att erbjudas 20 examensarbeten på ABB
  • chalmersstudenter kommer varje år att erbjudas 40 sommarpraktikplatser på ABB
 Strategiska samarbeten med näringslivet, där långsiktiga mål kombineras med konkreta insatser, är en av grundstenarna i Chalmers utbildning och forskning. Det är ett sätt för Chalmers att bidra till industriell och ekonomisk utveckling. Dessa samarbeten ger våra studenter, doktorander och forskare de bästa tänkbara förutsättningarna att få inspiration samt att leverera bra lösningar och ny konkurrenskraft, säger Karin Markides, rektor och vd för Chalmers.

 Vi på ABB är mycket stolta över att vi stärker samarbetet med Chalmers tekniska högskola. Chalmers delar vår vision om att aktivt medverka till ett hållbart samhälle samt gör stora satsningar inom innovationsområdet, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige.
Han fortsätter:
 Samarbetet innebär också att vi hjälps åt att skapa högskoleutbildningar som är bra både för studenterna och näringslivet.

Åsa Jackson är personaldirektör vid ABB Sverige:
Kompetens och forskning är oerhört viktiga för ABB och det är precis vad detta avtal handlar om. Det här samarbetet skapar goda möjligheter för studenterna att upptäcka ABB och göra exjobb för att se vilka spännande verksamheter det finns inom företaget. För oss betyder det också att vi får en bättre chans att lära känna morgondagens medarbetare och kunskapsfält, säger hon.

ABB och Chalmers samarbetar redan inom en rad olika forskningsområden, men det handlar oftast om enskilda projekt och insatser. Genom att ingå ett långsiktigt samarbetsavtal, på högsta nivå, skapas en plattform där alla satsningarna koordineras och ges mervärden för båda parter. Det gör även insatserna tydligare, förenklar uppföljning och kan komma att skapa fler forskningsprojekt.

Anders Ådahl, styrkeområdesledare för Energi på Chalmers, ser möjligheter i det fördjupade avtalet:
 Att identifiera och sjösätta spännande forsknings- och innovationsprojekt med direkt global samhällsrelevans är ett av huvudnumren i vårt stärkta samarbete. Inte minst inom elområdet är utmaningarna stora och komplexa. Att samarbeta med ABB om detta är mycket tillfredsställande både för våra studenter och våra forskare, säger han.

Under måndagen hölls ett publikt seminarium på Chalmers för att fira det nya samarbetsavtalet. Studenter, akademi och övriga gäster bjöds på lunch, kaffe, tårta, skönsång och ett publikt seminarium.
Johan Söderström, vd för ABB Sverige, presenterade ABB:s spännande verksamheter, Stanislaw Gubanski, forskare på Chalmers, pratade om möjligheterna inom samarbetet, och Datong Li, före detta chalmersstudent som nu jobbar på ABB, berättade om sina erfarenheter.
Moderator var Anders Ådahl, teknologie doktor och ledare för styrkeområde Energi på Chalmers.
Därefter berättade Chalmers rektor och vd Karin Markides om vad samarbetsavtalet innebär och en avtalsceremoni hölls med representanter från ABB och Chalmers.

Bildtext: Johan Söderström, vd för ABB Sverige, och Karin Markides, rektor för Chalmers, demonstrerar sitt nya starkare gemensamma band efter att ha undertecknat ett långsiktigt samarbetsavtal den 16 september 2013. Foto: Peter Widing

För mer information, kontakta:
Christine Gunnarsson, presschef, ABB Sverige, 021-32 32 32, press@se.abb.com
Christian Borg, presschef, Chalmers, 031-772 33 95, christian.borg@chalmers.se


Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

Sidansvarig Publicerad: on 18 sep 2013.