10 miljoner till forskning om molekylär termisk solenenergi-lagring

​Kasper Moth-Poulsen, assisterande professor i polymerteknologi, är en av de 20 unga forskare som får 10 miljoner kronor vardera av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).
Bidragen inom forskningsprogrammet Framtidens forskningsledare ger framgångsrika unga forskare goda förutsättningar att bygga upp en självständig forskarverksamhet vid ett svenskt lärosäte. Programmet identifierar och stödjer yngre lovande forskare med ledarskapspotential. Det löper under fem år.

Det är bidragsmottagarna i den femte utlysningen som nu utsetts. Konkurrensen var hård, av 186 sökande valdes 20 ut, med en medelålder på 36 år.


Läs ett tidigare pressmeddelande,
Konstgjord molekyl lagrar solenergi


Text: Johanna Wilde
Foto: Jan-Olof Yxell 


Sidansvarig Publicerad: må 11 nov 2013.