Chalmers hedersdoktorer 2012

​Tre personer har utsetts till årets hedersdoktorer vid Chalmers. Leif Johansson har valts för sitt arbete med att öka ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap, främja utbildningen och stärka ingenjörens roll i samhället. Geetam Tiwari har valts för sin framsynta och samhällsnyttiga transportforskning. Peter Catto har valts för sin forskning inom plasmafysik, som har stor betydelse för utveckling av fusionskraft.​
Leif Johansson
Leif Johansson utses till hedersdoktor för sitt arbete med att öka ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap, främja utbildningen och stärka ingenjörens roll i samhället.
 
Han har en lång lista av ledande positioner, bland annat som före detta VD för AB Volvo och nuvarande styrelseordförande för Ericsson. Vid sidan av arbetet med att leda högteknologiska multinationella företag har Leif Johansson engagerat sig för att stärka ingenjörens roll, inte bara i Sverige som ny preses för IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien), utan också i Europa som ordförande för European Roundtable of Industrialists.
 
Han har i flera sammanhang särskilt arbetat för att stärka ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap, bland annat då han ledde Teknikdelegationen. Intresset för utbildningsfrågor är en logisk fortsättning på Leif Johanssons ordförandeskap i Chalmers Studentkårs utbildningsutskott, läsåret 1974-1975. Det är också svårt att överskatta värdet av det goda samarbetet mellan Chalmers och Volvo.
 
Geetam Tiwari
Geetam Tiwari utses till hedersdoktor för sin framsynta och samhällsnyttiga transportforskning. Hon och hennes forskargrupp har bidragit till ökad kunskap om urbana trafikmönster för olika fordon, folkhälsoeffekter i den urbana miljön och relationen mellan stadens infrastruktur och trafiksäkerhet. Forskningen har lett till konkreta åtgärder såsom införande av Bus Rapid Transit Systems i Delhi, och riktlinjer för utformning av motorvägar och gator i urbana miljöer. Detta har resulterat i förbättrcad framkomlighet och trafiksäkerhet samt minskade utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar.
 
Geetam Tiwari och andra medarbetare i hennes forskargrupp Transport Research and Injury Prevention Programme har under många år samarbetat med Chalmers och Göteborgs Universitet. Samarbetet har i år också lett till ett samarbetsavtal. Geetam Tiwari har varit gästprofessor vid Chalmers, som stipendiat finansierad av Adlerbertska Stiftelsen. Hon är ansvarig för WHO Collaboration Centre i Indien.
 
Peter Catto
Peter Catto, ledare för teoriavdelningen vid MIT Plasma Science and Fusion Center, utses till hedersdoktor för sin framstående forskning inom plasmafysik. Han har lämnat viktiga bidrag till den kinetiska teorin för joniserade gaser, så kallade plasmor, med tillämpningar inom fusionsforskning och astrofysik. Han är en av de mest erkända forskarna inom fusionsfysiken.
 
Hans forskning handlar främst om transportteori, med andra ord konsten att förutsäga hur väl ett givet magnetfält innesluter ett fusionsplasma. Till hans viktigaste arbeten hör härledningen av den så kallade gyrokinetiska ekvationen. Den används idag för att simulera turbulens i fusionsplasmor. Hans teoretiska modeller har visat hur dessa kan beskrivas på ett matematiskt riktigt sätt. Detta är en förutsättning för att förstå de grundläggande fenomen som leder till god plasmainneslutning.
 
Hans forskning har stor betydelse för utvecklingen av fusionskraft, som om det lyckas skulle ge en mycket mer miljövänlig energikälla än dagens energikällor. Han är också en synnerligen engagerad handledare och lärare inom ämnet.
 
Peter Catto har samarbetat med Chalmersforskare i tjugo år och varit värd och mentor för besökande doktorander och postdoktorer från Chalmers. Han har vid flera tillfällen deltagit i disputationer och möten om forskningssamarbeten på Chalmers.
 

Fakta om Chalmers hedersdoktorer
Hedersdoktorat vid Chalmers tekniska högskola ges som ett erkännande för en mycket framstående och djupgående yrkesprestation med anknytning till Chalmers ämnesmässiga kompetensområden. Det bör även sedan tidigare finnas ett kontaktnät mellan den som utnämns till hedersdoktor och Chalmers. Fakultetsrådet utser hedersdoktorer vid Chalmers. 
Hedersdoktoratet delas ut vid promotionen varje år, som 2012 hålls den 12 maj.
 
För mer information om årets pristagare, kontakta:
Erika Hansson, erika.hansson@chalmers.se, 031-772 2746

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.