Närbild på alger.
Forskningsprojekt

CirkAlg

Makroalger som bärare av näringsämnen i en cirkulär livsmedelskedja – innovativa steg mot ett proteinskifte.

I projektet CirkAlg utforskas möjligheterna att skapa en ny cirkulär blå näring i Sverige. Målet är att utveckla processer som via industriell symbios kan generera en ny svensk marin proteinkälla på ett resurseffektivt sätt.

Samarbetande organisationer

  • Livsmedelsverket (Offentlig, Sweden)
  • Oatly AB (Privat, Sweden)
  • Gastroba Utvecklings AB/VegMe (Privat, Sweden)
  • Bua Shellfish AB (Privat, Sweden)
  • Högskolan i Kristianstad (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Nordic SeaFarm AB (Privat, Sweden)
  • Pelagic Sweden AB (Privat, Sweden)