Utrustning för kemisk avbildning

Bild 1 av 1
Detaljbild från labbet.

För hållbar utveckling måste vi omforma den materiella grunden för vårt samhälle och vår ekonomi. För att göra detta behöver vi en djup kemisk förståelse för de elementära och molekylära grunderna för hållbarhet för att kunna utforma, bygga och återvinna nya material. Masspektrometriavbildning (MSI) kombinerar den kemiska specificiteten hos masspektrometri med exakt spatial lokalisering ner till nanometernivå för att ge unik insikt i materialegenskaper. MSI ger en förståelse för molekylära såväl som elementära fenomen i mycket små skalor, på ytor, gränssnitt eller till och med i djupet av ett material, vare sig det är i stål, polymerer, batterier, organisk elektronik, papper, trä eller biomaterial.

Utrustningen på infrastrukturen för kemisk avbildning presenteras på den engelska sida. Byt språk med hjälp av språkväljaren högst upp till höger.