Modellering av kärnreaktorer

Om kursen

  • Transportfenomen i kärnreaktorer (kärnreaktorer som multifysiska- och flerskalesystem, neutrontransport, värmeöverföring och översikt av modelleringsstrategier).
  • Neutrontransport: cell- och bränsleberäkningar (energidiskretisering, resonansabsorption, multigruppberäkningar, endimensionella mikrogruppincellberäkningar, tvådimensionella makrogruppbränsleberäkningar, beräkningar av kriticitetsspektrum, tvärsnitthomogenisering och kondensering, utbränningsberäkningar och tvärsnittsförberedelse för härdberäkningar).
  • Neutrontransport: härdberäkningar (behandling av vinkelberoendet, behandling av det rumsliga beroendet, beräkning av steady-statehärdlösning, beräkning av icke steady-statehärdlösning).
  • Transport av enfas/tvåfas flöde och värmeöverföring (verktyg som krävs för transportflödesmodellering, härledning av rymd- och tidsmedelvärdesbevarande ekvationer för transportflöde, flödesmodeller, rumsliga- och tidsmässiga diskretiseringar av flödesmodeller och modellering av värmeöverledning).

Mer information

Ta kontakt med Prof. Christophe Demazière via epost demaz@chalmers.se

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar (d.v.s. kompendium) och föreläsningsbilder kommer att ges till studenterna. Fördjupningslitteratur:

G. I. Bell and S. Glasstone, Nuclear reactor theory. Van Nostrand Reinhold Company, New York, USA, 1970
S. Nakamura, Computational methods in engineering science with applications to fluid dynamics and nuclear systems. Wiley Interscience, New York, USA, 1977
W. M. Stacey, Nuclear reactor physics. Wiley Interscience, New York, USA, 2001
R.J. J. Stammler and M. J. Abbate, Methods of steady-state reactor physics in nuclear design. Academic Press, London, England, 1983
N. E. Todreas and M. S. Kazimi, Nuclear systems I: Thermal hydraulic fundamentals. Taylor and Francis, Levittown, USA, 1993
N.E. Todreas and M. S. Kazimi, Nuclear systems II: Elements of thermal hydraulic design. Taylor and Francis, Levittown, USA, 2001.

Föreläsare

Prof. Christophe Demazière