Theory of Science (for Human-Technology-Design)

Om kursen

Ges på hösten 2019.

Kursen ges i seminarieform. Omfattningen är 6 seminarier enligt:

  • Seminarie 1-3: Vetenskapsteoretiska grundbegrepp.
  • Seminarie 4: Vetenskapsteorins historia.
  • Seminarie 5: Doktorandernas forskningsområde ur ett vetenskapsteoretisk perspektiv.
  • Seminarie 6: Doktoranderna presenterar sin forskning och hur den förhåller sig till vetenskapsteorin. Doktoranden skriver också en text kring detta, som ska kunna inkluderas i licuppsats eller avhandling.

Inför seminarierna 1-4 finns det viss litteratur som ska läsas.

Kursen ges på engelska eller svenska, beroende på deltagarna.

Mer information

pontus.wallgren@chalmers.se

Föreläsare

Oskar Rexfelt, Pontus Wallgren