pontuse_Pontus_Wallgren

Pontus Wallgren

  • Universitetslektor, Design & Human Factors, Industri- och materialvetenskap
  • Avdelningschef, Design & Human Factors, Industri- och materialvetenskap
0

Pontus forskning handlar om metoder för att identifiera och kommunicera användares behov och krav. I synnerhet han är intresserad av hur man kan möjliggöra att användare deltar i produktutveckling med hjälp av metoder som Co-design. Ett annat, närliggande, forskningsintresse är användares adoption av ny teknik. Vad är förutsättningarna för adoption? Hur kan man designa lösningar för att människor ska ta till sig dem? De främsta tillämpningsområdena för Pontus forskning är inom hållbar urban mobilitet (kollektivtrafik, elektromobilitet, cykling och andra aktiva transportsätt,). Han är kontaktperson för avdelningens temaområde Hållbar Urban Mobilitet .