Instationära simuleringar för industriella applikationer: LES, DES, hybrid LES/RANS och URANS

Om kursen

Kursen kommer att ge en introduktion till LES, DES, hybrid LES-RANS och ostadig RANS.

Under föreläsningarna kommer vi att diskutera teorin och under övningarna kommer vi att använda Python (rekommenderas),

Matlab eller Octave skript för att få insikt i olika numeriska och modelleringsaspekter (för en uppgift är endast Python-skript tillgängligt).

Deltagarna måste ha tillgång till en PC/Mac/Desktop med Python, Matlab eller Octave installerat.

Kursen ges under Lp 3, 2024 och 2026.
For more information contact: Lars.Davidson@chalmers.se

Mer information

Lars.Davidson@chalmer.se

Kurslitteratur

Fluid mechanics, turbulent flow and turbulence

modeling, eBook, kan laddas ner här

http://www.tfd.chalmers.se/~lada/phd-DES-LES/

Föreläsare

Lars Davidson