WACQT laborationskurs i Kvantteknologi

Om kursen

Kursen består av fyra laborationer, med introduktionsföreläsningar och övningar. Varje laboration genomförs på ett nytt universitet och varar i två till tre dagar. Ingående universitet och laborationer är:
  • Kvantinformation med joner av sällsynta jordartsmetaller på Lunds Universitet
  • Kvantalgoritmer och Kvantnyckeldistribution på Linköpings Universitet
  • Enstaka och sammanflätade fotoner och deras användning inom kvantkommunkation på Kungliga Tekniska Högskolan
  • Kvantinformation i supraledande kretsar på Chalmers

Mer information

goran.l.johansson@chalmers.se

Kurslitteratur

Beskrivningar av laborationerna och nödvändigt bakgrundsmaterial återfinns på respektive laborations hemsida

Föreläsare

Göran Johansson