Formsprutning

Om kursen

Kursen består av tre successiva seminarier, mer specifikt om insprutningsfasen, eftertrycksfasen och om kylingssekvensen. Vardera seminarium följs av en omfattande laborativ del, där diskuterade parametrar ställs in och prövas. Kursdeltagarna väntas göra alla inställningar som krävs för formsprutning av en enkel produkt, exempelvis en provkropp av plast.

Mer information

antal.boldizar@chalmers.se / giadal@chalmers.se

Kurslitteratur

Valda artiklar och bokavsnitt utgör basen för kursstoff, som sammanställs i utdelat material

Föreläsare

Lärare och examinatorer är professor Antal Boldizar och Docent Giada Lo Re, båda vid Institutionen för industri- och materialvetenskap, Chalmers.