Fysikalisk metallurgi inriktad mot svetsning

Om kursen

Definera och diskutera grundläggande koncept för fasomvandlingar
Resonera om inverkan av kemiska och fysikaliska reaktioner på fogningsprocesser
Förklara svetsmetallurgi i viktiga legeringar och bedöma svetsbarhet, fasomvandlingar, mikrostruktur och egenskaper hos svetsar och i värmepåverkade zoner.
Diskutera avancerad svetssimulering och analysera viktiga svets-inducerade effekter på material och komponenter med förenklade modeller
Diskutera konstruktion och kvalitetssäkring av formade och svetsade komponenter inklusive typiska defekter, restspänningsuppkomst och deras inverkan på mekaniska egenskaper. 

Mer information

johan.ahlstrom@chalmers.se

Föreläsare

Johan Ahlström