Polymeric materials and resource efficiency

Om kursen

Kursen bedrivs i form av en serie seminarier varannan vecka, rörande:
  • Beständighet hos plaster, ett perspektiv från resurseffektivitet
  • Plaståtervinning, utveckling av och begränsningar för storskaliga processer
  • Förnyelsebara polymera material och resurseffektivitet
  • Bionedbrytning av polymera material, aktuella processer och utsikter
  • Moderna processer för förbränning med energiåtervinning, metoder och utvecklingar

Mer information

antal.boldizar@chalmers.se giadal@chalmers.se

Föreläsare

Professor Antal Boldizar och Docent Giada Lo Re, båda vid Institutionen för industri- och materialvetenskap