FIMS Mekaniska egenskaper hos solida polymera material

Om kursen

Vid seminarier behandlas gummielasticitet, linjär viskoelasticitet, ekvivalensen mellan tid och temperatur, anisotropa mekaniska beteenden, relaxation. krypning, icke-linjär viskoelasticitet, sträckning och instabiliteter samt brottfenomen

Mer information

antal.boldizar@chalmers.se, giadal@chalmers.se

Kurslitteratur

Kursen baseras på valda avsnitt i boken '2An introduction to the mechanical properties of solid polymers", 2nd ed., I.M. Ward and J. Sweeney, Wiley 2004. Kursdeltagare väntas ha tillgång till boken från kursstart.

Föreläsare

Antal Boldizar, Giada Lo Re