Neutronspektroskopi med experiment

Om kursen

Kursen har ett innehåll som gör att ovanstående lärandemål ska kunna uppnås.

Kursen innehåller två delar; del A som innehåller 20 föreläsningstimmar på Chalmers under en vecka med två tillhörande inlämningsuppgifter, samt del B som under en annan vecka innehåller två experiment (ett inelastiskt och ett kvasielastiskt) på neutronkällan ISIS i England med muntliga presentationer av experimenten som grupparbeten.

Mer information

Jan Swenson, Institutionen för fysik, Chalmers tekniska högskola, E-post: jan.swenson@chalmers.se, Tel: +46-31-772 5680

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar samt:

Quasielastic Neutron Scattering. Principles and Applications in solid State Chemistry, Biology and Materials Science. By M. Bée, IOP Publishing LtD 1988.
Introduction to the Theory of Thermnal Neutron Scattering. By G.L. Squires, Cambridge University Press 1978.
Theory of Neutron Scattering from Condensed Matter. By S.W. Lovesey, Oxford Sceince Publications 1984.

Föreläsare

Jan Swenson är huvudlärare och examinator, men sedan tillkommer många internationella gästföreläsare samt experimentella handledare på ISIS.