Sjömat; från produktion till konsumtion

Om kursen

Se engelsk sida

Mer information

(Huvuddelen av kursen kommer hållas 7-11 mars 2022) Kontakta Ingrid Undeland (undeland@chalmers.se) Anmälan till kursen sker via mail (undeland@chalmers.se)

Kurslitteratur

Involverade lärare ger ut vetenskapliga artiklar och föreläsnings-slides. Ingen bok täcker hela kursen

Föreläsare

Lärare från Chalmers, GU, RISE, KTH, IVL, industry