Livsmedelskemi

Om kursen

Kursen innehåller föreläsningar inom följande fokusområden:
 1. Vatten i livsmedel; inklusive dess påverkan med andra livsmedelskomponenter samt på livsmedelsstabilitet
 2. Proteiners, kolhydraters och fetters kemi och struktur i livsmedel med nedslag inom några valda livsmedelsgrupper såsom mjölk, ost, kött/fisk och choklad
 3. Fettoxidation; inklusive de olika reaktionsstegen, påverkande faktorer, antioxidativa strategier
 4. Brunfärgningsreaktioner i livsmedel; inklusive Maillardreaktionen och enzymatisk brunfärgning
 5. Emulsioner
 6. Färger och färgämnen
 7. Livsmedelstillsatser
 8. Aromer
 9. Toxiska substanser
 10. Biopolymerstrukturer

Obligatoriska moment:
 1. Laborationer vilka innefattar fettoxidation, enzymatisk brunfärgning av frukt och grönsaker, processning av proteiner
 2. Fördjupningsarbete där studenterna kritiskt går på djupet inom ett utvalt område av livsmedelskemin. Resultatet presenteras muntligt och skriftligt.

Mer information

Ingrid Undeland

Kurslitteratur

Food: the Chemistry of Its Components, 6th ed. T.P. Coultate (2015), The Royal Society of Chemists (RSC), Cambridge, UK. (ebok via Chalmers bibliotek).
Föreläsningsanteckningar och särtryck av vetenskapliga artiklar.

Föreläsare

Ingrid Undeland