Forskare KCK

Här listas aktiva forskare på Kompetenscentrum för katalys.

Föreståndare

Magnus Skoglundh

Enhetschef vid Magnus Skoglundh Group

Biträdande föreståndare

Henrik Grönbeck

Avdelningschef vid Kemisk fysik

Seniora forskare

Per-Anders Carlsson

Enhetschef vid Per-Anders Carlsson Group

Derek Creaser

Masterprogramansvarig vid Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår

Maria Grahn

Styrkeområdesledare vid Energi

Hanna Härelind

Prefekt vid Kemi och kemiteknik

Anders Hellman

Masterprogramansvarig vid Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår

Eva Olsson

Avdelningschef vid Nano- och biofysik

Louise Olsson

Avdelningschef vid Kemiteknik

Björn Wickman

Docent vid Kemisk fysik

Stödpersonal

Lennart Norberg

Forskningsingenjör vid Infrastrukturenheten

Lasse Urholm

Forskningsingenjör vid Infrastrukturenheten

Post doc

Abdenour Achour

Forskare vid Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Hoang Phuoc Ho

Forskare vid Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Victor Shokhen

Postdoc vid Magnus Skoglundh Group

Dawei Yao

Forskare vid Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Doktorand

Noemi Bosio

Doktorand vid Kemisk fysik

You Wayne Cheah

Doktorand vid Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Mengqiao Di

Doktorand vid Per-Anders Carlsson Group

Wei Di

Doktorand vid Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Yingxin Feng

Doktorand vid Kemisk fysik

Joonsoo Han

Doktorand vid Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Ghodsieh Isapour Toutizad

Gästforskare vid Hanna Härelind Group

Emma Olsson Månsson

Doktorand vid Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Elham Nejadmoghadam

Doktorand vid Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Alexander Nellessen

Doktorand vid Per-Anders Carlsson Group

Muhammad Abdus Salam

Gästforskare vid Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Jieling Shao

Doktorand vid Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Andres Felipe Suarez Corredor

Doktorand vid Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Rasmus Svensson

Doktorand vid Kemisk fysik

Shivangi Singh

Doktorand vid Kemisk fysik

Aqsa Noreen

Doktorand vid Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Joachim Bjerregaard

Doktorand vid Kemisk fysik