Volvo satsar på forskning om vätgas genom doktorand hos TechForH2

Bild 1 av 2
Förbränningsforskning
Förbränningsmotor
TechForH2 förstärks med en ny doktorand inom vätgasförbränning i samarbete med Volvo.

Volvokoncernen fortsätter att utveckla förbränningsmotorn med vätgas som framdrivningsteknik genom att inrätta doktorandstipendier fokuserade på vätgasteknik för förbränningsmotorer. I samarbete med kompetenscentret TechForH2 kommer ytterligare en doktorand att ansluta sig till centrat.  Doktoranden kommer att bedriva sin forskning vid Chalmers tekniska högskola, och vara anställd av Volvokoncernen.

– Vätgasforskningen på Chalmers, inte minst med centret TechForH2, är en vital miljö som i och med det nya doktorandstipendiet berikas ytterligare, säger Martin Nilsson Jacobi, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola. Den teknologi som utvecklas innebär ytterligare steg i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vätgasförbränningen kan skapa robusthet och därigenom hjälpa oss klara många globala omställningsscenarier.

Volvokoncernen satsar på fortsatt forskning och utveckling av förbränningsmotorn för att bidra till att nå nettonoll för lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marina och industriella lösningar. Motortekniken har kontinuerligt utvecklats och förfinats genom Volvos historia och är fortfarande relevant i dagens och morgondagens landskap, tillsammans med nya tekniker. Där kan forskningen inom TechForH2 spela en avgörande skillnad.

– Vi tror att framtiden kommer att kräva olika tekniker och applikationer för att möta våra kunders behov och miljökrav. Det är därför vi har en tredelad strategi. Vi ser förbränningsmotorn som drivs med förnybara bränslen, exempelvis grön vätgas, som ytterligare en högintressant lösning som vi just nu testar i våra motorlabb och provfordon, säger Lars Stenqvist, Chief Technology Officer Volvokoncernen.

Den rekryterade kandidaten hos TechForH2 blir industridoktorand och kommer att genomföra sin forskning under 2024-2029. Studenterna anställs av Volvokoncernen som också kommer att finansiera forskning, handledning och kostnader för experiment.

– Stipendiet är ett initiativ för att inte bara säkra forskarutbildningen utan också för att stödja övergången till hållbara transporter med en av Volvokoncernens tre omställningsteknologier för framdrivning. Vi värnar om ett starkt partnerskap mellan industrin och akademin och välkomnar fler initiativ för att säkra fortsatt långsiktig kunskap om förbränningsmotorn, säger Lars Stenqvist.

Tomas Grönstedt
  • Centrumföreståndare, Mekanik och maritima vetenskaper