Viktig kugge för innovation och teknologiska framsteg

Bild 1 av 1
Industry green future

Alla snackar om omställning och energifrågan är en av de frågor som debatteras mest. Den 9-11 maj på konferens ”Energy Future in Industry” handlar det om industrins vägval.
En av de drivande bakom konferensen är Thore Berntsson, professor emeritus vid Energiteknik och expert inom området Industriella energisystem.

– Den här konferensen anordnas inom IEA – International Energy Agency och IETS – Industrial Energy-Related Technologies and Systems, med stöd av Chalmers och Energimyndigheten. Det innebär att konferensen kommer att belysa utvecklingen av det viktigaste teknikerna för att åstadkomma stor energieffektivisering och framtida industriella nollutsläpp. Konferensen baseras på det internationella samarbetet kring dessa tekniker inom IEA.

Vad ser du mest framemot under konferensdagarna?
– Det är att kunna förmedla den internationella utvecklingen av de viktigaste teknikerna för industriell omställning, diskutera utmaningarna och möjligheterna med dessa tekniker och att skapa en mötesplats för detta viktiga område.

Vilken är den viktigaste frågan för industrins omställning?
– Som jag ser det är det att öka förståelsen inom industrin för de olika möjligheter som finns för omställning och att öka kunskapen om behovet av komplext samspel mellan dessa. Den här kunskapen påverkar både ekonomin och möjligheter till utsläppsminskningar inom denna sektor.

I FN:s globala mål 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR, så säger man att innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar.

Hur går det med det?
– Vår konferens blir en viktig kugge i detta arbete eftersom syftet är just att förmedla utvecklingen kring innovation och teknologiska framsteg. Därför vill jag bara ge stöd åt FN:s målsättning här:
”Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling”.

Vem tycker du ska komma på konferensen?
– På konferensen medverkar ett 40-tal internationella experter som talare inom tio olika teknik/systemområden. Inom varje område kommer det också att finnas gott om tid för diskussioner kring utvecklingen. Jag menar därför att konferensen är av stort intresse för både utvecklare och mottagare, det vill säga industrirepresentanter, forskare, institutsrepresentanter och regionala och nationella beslutsfattare.

Konferesen ”Energy Future in Industry” samlar industrin, akademin och beslutsfattare i Göteborg, 9-11 maj, för att diskutera åtgärder, möjligheter och hinder för en energieffektiv industri med noll eller nettonegativa utsläpp.

Målet för konferensen är:
• att ge dig som deltagare en översikt över viktig utveckling av och åtgärder för att uppnå energieffektivitet och radikal minskning av växthusgaser i framtida industrier,
• att identifiera akuta behov av fortsatt arbete,
• att öka kunskapen om olika åtgärders möjliga roll för att uppnå noll eller negativa utsläpp och vikten av jobba med ett systemperspektiv
• att ge möjligheter för experter inom specifika områden att delta i ett internationellt nätverkande


Relaterat:
”Energy Future in Industry”
IEA – International Energy Agency
IETS – Industrial Energy-Related Technologies and Systems
FN:s globala mål 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Skribent

Ann-Christine Nordin