Anslag från Vetenskapsrådet 2023

Vetenskapsrådet har meddelat beslut i årets utlysningar. Nedan kan du se vilka projekt vid Chalmers som fått finansiering. 

Totalt är det 46 projekt inom utlysningsområdet Naturvetenskap och teknikvetenskap, av vilka sju är etableringsbidrag och resten projektbidrag. Även ett projektbidrag vardera inom Humaniora och samhällsvetenskap och Medicin och hälsa har beviljats.   

För de institutioner som Chalmers har gemensamt med Göteborgs universitet (Data- och informationsteknik och Matematiska vetenskaper) är även forskare anställda vid Göteborgs universitet listade.

Vetenskapsrådets hemsida finns listan över samtliga beviljade bidrag och statistik om ansökningar.