Vårdens lokaler 2024

Bild 1 av 1
Kursdeltagare i Vårdens lokaler presenterar sina arbeten

Vi har nu öppnat för anmälan till kursen Vårdens lokaler i samarbete med Forum Vårdbyggnad. Kursen avser att ge yrkesverksamma, som har som uppdrag att arbeta med med planering av vårdverksamhetslokaler, fördjupad kunskap om planering av lokaler för vård och omsorg baserat på aktuell forskning och praktik

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att arbeta med planerings- och utformningsuppdrag avseende vårdens byggnader och lokaler med utgångspunkt i brukarnas och intressenternas behov och krav. Vidare att stödja ett professionellt agerande i de skeden då ramar, riktlinjer och innehåll beslutas med beaktande av verksamhetsnytta.

Kursen är baserad på följande teman/områden

 • Vårdens organisation, verksamheter och fastigheter
 • Vårdens utgångspunkter; vårdfilosofi och förutsättningar
 • Evidensbaserad design och vårdmiljöns betydelse
 • Vårdmiljöer ur olika målgruppers behov
 • Vårdmiljö, kunskapsbaserade processer, metoder, och evidens
 • Vårdmiljö, redskap, PTS, planeringsinstrument
 • Vårdbyggande, aktuella utmaningar
 • Hållbarhet på systemnivå och i projekt

Kostnad

 • 42.500 kr (ej medlem i Forum Vårdbyggnad)
 • 38.500 kr (medlem i Forum Vårdbyggnad)

Datum

Kursen är organiserad kring fyra huvudsakliga kurstillfällen om tre dagar vardera. Samtliga tillfällen genomförs i Chalmers lokaler. Dessa omfattar föreläsningar, övningsuppgifter och handledning och förbereds med hemuppgifter och läs-uppgifter. Vid det fjärde och avslutande tillfället genomförs presentation och examination av projektuppgiften.

 • 16-18 januari 2024
 • 5-7 mars 2024
 • 16-18 april 2024
 • 11-13 juni 2024

Mer information och anmälan på Forum Vårdbyggnads hemsida

Kontakt

Ásgeir Sigurjónsson
 • Koordinator, Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik