Utmaningar och möjligheter med ett 100 procent förnybart energisystem

Bild 1 av 1
Utmaningar och möjligheter med ett 100 procent förnybart energisystem

Nyfiken på utmaningarna och möjligheterna med ett 100 procent förnybart energisystem? Lyssna på det här seminariet.
Den 16 december välkomnade Chalmers till ett seminarium där forskare och samhällsaktörer diskuterade och gav perspektiv på utmaningen med ett 100 procent förnybart energisystem.

Idag används i världen och Europa mycket fossila bränslen för att producera el. Men billig förnybar el har gjort det ekonomiskt möjligt att inte bara ersätta fossil elproduktion, utan också ersätta fossila bränslen i transportsektorn och industrin.
Under vissa förutsättningar dessutom ekonomiskt möjligt att använda el för att producera bränslen.

Med ett, i det närmaste, fossilfritt elsystem är Sverige ett land som kan börja detta omedelbart. Produktion av vätgas till stålindustrin och för produktion av bränslen för flyg och långväga sjöfart planeras av stora och små energiföretag och industrier. Ett sådant system kommer att fungera annorlunda än dagens.

Men hur går det med stabiliteten i elsystemet i olika tidsskalor? Fungerar dagens marknadsregler i ett sådant system? Vilka kostnader kan uppstå som bromsar utvecklingen? Vilka industriella lärkurvor kan få utvecklingen att accelerera?

Program

  • Tomas Kåberger, Styrkeområdesledare på Chalmers styrekområde Energi, Forskningsprofessor, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
  • Industriell användning av el för vätgasproduktion, Mikael Nordlander, Director Industry Decarbonisation, Vattenfall
  • Från elproduktion med bränsle till bränsleproduktion med el– perspektiv på elpriser utifrån riktigt långa tidsperspektiv (2050), Maria Grahn, Docent, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers
  • Vad gör vi om det inte blåser? Om variationshantering i elsystemet, Lisa Göransson, Docent i Energisystem, Energiteknik, Chalmers
  • Hur säkerställer vi ett stabilt elsystem med mindre svängmassa? Om stödtjänster i elsystemet, Peiyuan Chen, Docent, Division of Electric Power Engineering, Chalmers
  • Vägval i energipolitiken
  • Anders Ådahl, riksdagsledamot, Utbildningsutskottet och Trafikutskottet
  • Paneldiskussion och Q&A

Skribent

Ann-Christine Nordin