Utbildningssatsning på ökad digital spetskompetens

Bild 1 av 1
Avancez-emblem

Fyra av Sveriges största industriföretag och fyra lärosäten ska i en gemensam satsning lyfta den avancerade digitala kompetensen inom industrin. Syftet är att säkra starka och konkurrenskraftiga svenska industriföretag även i framtiden.

Företagen – ABB, Ericsson, SAAB och Volvo Group lanserar nu i samarbete med Chalmers, Linköping- och Örebro universitet samt KTH Expert Learning Lab. Syftet är att bygga utbildningar på högsta nivå för landets främsta experter inom industrin. Projektet finansieras av Vinnova och är tänkt att pågå i minst tio år.

– Det här är ett väldigt spännande projekt med ett nytt perspektiv på livslångt lärande, säger Jörgen Blennow, vicerektor för utbildning och livslångt lärande vid Chalmers. Här är det inte nödvändigtvis universiteten som sitter på state-of-the art-kunskapen och därmed lärarrollen, utan här är det frågan om ett ömsesidigt lärande på expertnivå.

De traditionella formerna för fort- och vidareutbildning inklusive uppdragsutbildning har av näringslivet kritiseras för att vara dåligt anpassade för industrins behov och förutsättningar. På initiativ från de fyra företagen jobbar Chalmers och de övriga lärosätena i samarbetet nu med att utveckla nya sätt att utbilda som är bättre anpassade efter de behov företagen har inom digitalisering.

– För att svensk industri ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft är det av avgörande betydelse att det finns möjlighet att kontinuerligt kunna utveckla sin spetskompetens inom avancerad digitalisering, säger Ulrika Lundqvist, utbildningsområdesledare för livslångt lärande vid Chalmers. Vi behöver nya format som bättre passar yrkesverksamma experter och ingenjörer.

Både Blennow och Lundqvist tror att Expert Learning Lab kan utgöra en testbädd för utveckling av modeller som bidrar till individers och organisationers fortlöpande lärande.

Läs mer om Expert Learning Lab.

Skribent

Henrik Dahlberg