Uniformer på campus

På onsdag 19 april infaller den nationella ”uniform på jobbet-dagen”, inrättad för att synliggöra Hemvärnet, en del av Försvarsmakten. 

Denna dag bär hemvärnssoldater som så önskar sin uniform på arbetsplatsen. Chalmers ser positivt på initiativet.
Mer information om dagen finns på Försvarsmaktens hemsida