Tre Chalmersforskare utsedda till Wallenberg Academy Fellows

När Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nu utser 31 yngre forskare till sitt Wallenberg Academy Fellows-program, står det klart att tre av dem är verksamma vid Chalmers. Anslaget innebär att de får finansiering för fem år framåt och dessutom möjlighet att ta del av ett unikt mentorsprogram.

De Chalmersforskare som uttagits till Wallenberg Academy Fellows-programmet är Georgia Panopoulou, forskarassistent vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Julia Wiktor, docent vid institutionen för fysik, och Matthias Geilhufe, forskarassistent vid institutionen för fysik.

Anslaget utlystes för första gången 2012 efter att programmet inrättats i samarbete med de kungliga akademierna och 16 svenska universitet. Beroende på ämnesområde omfattar anslaget mellan 6,5 och 15,6 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut finns möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering. Anslaget rymmer forskning inom såväl naturvetenskap, medicin, teknik och humaniora som samhällsvetenskap. I och med årets kull har 261 unga forskare, varav 46 procent kvinnor, utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

Kungl. Vetenskapsakademiens ledamöter bistår Stiftelsen genom att granska ansökningarna och hjälpa till med urvalet. Akademien håller också i det mentorsprogram som de utvalda forskarna får delta i.

Här nedanför kan du läsa mer om de projekt forskarna vid Chalmers fått anslag för.

Julia Wiktor
Julia Wiktor. Foto: Patrik Lundin

Ska optimera energifångande material för solceller

Forskares kunskaper om materiens inre är numera så bra att de med hjälp av datorer kan simulera vilka egenskaper ett material får. Julia Wiktor ska utnyttja detta för att bättre förstå samspelet mellan exciterade elektroner och atomer i material för solceller. Målet är att optimera materialet så att det blir bättre på att omvandla solenergi till el.

– Jag är mycket glad över att ha blivit utvald till Wallenberg Academy Fellow-anslaget. Det känns fantastiskt att vara i samma sällskap som så utmärkta och inspirerande forskare, både nuvarande och tidigare mottagare, säger Julia Wiktor.

– Anslaget är ett betydande lyft för vår forskningssatsning. Det kommer att ge min grupp möjlighet att koppla ihop och föra fram flera forskningslinjer som vi har arbetat med. Vi kan nu fokusera mer i detalj på att studera de fascinerande kvasipartiklar som kallas polaroner och deras roll i material för solenergitillämpningar. Detta kommer förhoppningsvis att öppna upp nya möjligheter för framsteg inom solenergiteknik.

Matthias Geilhufe
Matthias Geilhufe. Foto: Patrik Lundin

Ska utforska ultrasnabb magnetisering av material

Kemister pratar om kirala molekyler – molekyler som är varandras spegelbilder. Nu har fysiker upptäckt att material även kortvarigt kan få kirala egenskaper, vilket kan påverka materialets magnetism. Matthias Geilhufe ska nu studera detta spännande fenomen och utveckla den teoretiska förståelsen för det.

– Jag är oerhört hedrad över att bli utvald till Wallenberg Academy Fellow, säger Matthias Geilhufe.

– Finansieringen är avgörande för min forskning i den spännande riktning som den kommer att ta.

Georgia Panopoulou
Georgia Panopoulou.

Ska skapa en bild av Vintergatans magnetfält i tre dimensioner

Över hela vår galax sträcker sig ett magnetfält vars kraft påverkar den virvlande gas som fyller galaxen och som kan forma nya stjärnor. Wallenberg Academy Fellow Georgia Panopoulou ska utveckla verktyg som gör det möjligt att kartlägga magnetfältet i tre dimensioner. Målet är att förstå flödet av gas i vår galax.

– Jag är oerhört tacksam och hedrad över att ha fått detta anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Stödet kommer kommer vid en avgörande punkt i min karriär som nybliven forskarassistent och ger mig en unik möjlighet att arbeta med ett viktigt och utmanande problem inom galaktisk astrofysik.

– Avgörande är att stipendiet erbjuder de resurser jag behöver för att rekrytera och utbilda exceptionella unga talanger så att vi kan arbeta tillsammans för att uppnå målet att avslöja 3D-naturen hos galaxens magnetfält, säger Georgia Panopoulou.

Mer information:

Presentationer av varje enskild forskares forskning finns på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses hemsida: Wallenberg Academy Fellows

Pressmeddelande från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse: Wallenberg Academy Fellows tar sig an framtidens forskningsfrågor

Foto: Patrik Lundin

Kontakt

Julia Wiktor
  • Docent, Kondenserad materie- och materialteori, Fysik
Richard Matthias Geilhufe
  • Forskarassistent, Kondenserad materie- och materialteori, Fysik
Georgia Virginia Panopoulou
  • Forskarassistent, Astronomi och plasmafysik, Rymd-, geo- och miljövetenskap