Tracks förbereder studenter för framtiden

Bild 1 av 1
Chalmers portal byggnad

​Chalmers nya utbildningssatsning Tracks erbjuder ämnesöverskridande och individualiserade studier – redan i höst 2019. Det gör studenterna bättre förberedda att lösa framtidens samhällsutmaningar som energiförsörjning, transporter och effektivare resursanvändning.

​Tracks betyder spår, och det är just det utbildningsformen kan sägas innehålla: spår som studenten väljer själv, och spår mellan utbildningarna.
– Det handlar om att göra våra studenter anställningsbara för framtida behov, säger Kristina Henricson Briggs, vice ledare för Tracks.

Tracks är en satsning över tio år från Chalmersstiftelsen – en av de största inom utbildningsområdet i högskolans 190-åriga historia.

En stor del av studierna kommer att ske tvärdisciplinärt, det vill säga över utbildnings- och ämnesgränserna. Det ger studenterna stora möjligheter att bredda sina kunskaper utanför sitt valda huvudområde. Studierna sker till stor del i projektform, och studieplanen kan förändras och utvecklas utifrån nya omständigheter.
– Vi skapar en arena för att träna studenterna att lösa de stora globala utmaningarna, säger Mikael Enelund, ledare för Tracks.

Och globala utmaningar finns det gott om, inom områden som hållbarhet, transport och infrastruktur, energi, globala system och fordonssäkerhet.
– Alla är områden där Chalmers sedan länge har stark forskning, säger Mikael Enelund.

Utmaningsdrivna kurser

Förberedelserna är i full gång, och redan under läsåret 2019/2020 kommer de första temana och projekten inom Tracks att köra igång. Därefter kommer fler och fler teman och projekt till.
Modellen består av utmaningsdrivna kurser eller projekt, där studenter från olika program arbetar tillsammans för att förstå och lösa komplexa samhällsutmaningar och djupa forskningsdrivna utmaningar samt att utveckla, bygga, testa och förverkliga nya processer, produkter och system. Allt för att få gränsöverskridande och attraktiva kompetenser.

Utbildningsformen ger möjlighet till en mer individualiserad studietid, där studenterna skapar sina egna utbildningsprofiler och utifrån sina intressen väljer en eller flera Tracks-kurser. De identifierar själva vilka förkunskaper de saknar och får möjlighet att tillgodogöra sig dem.
Kursernas innehåll kan enkelt förändras genom att de generella lärandemålen är fastställda från början, medan det specifika innehållet slås fast senare för att vara så aktuellt som möjligt.

Satsning på lärmiljöer

Tracks innehåller även en stor satsning på Chalmers lärandemiljöer. För att möta Tracks-kursernas behov ska Chalmers skapa framstående moderna arbetsmiljöer med till exempel datorresurser för maskininlärning och artificiell intelligens, AI. Andra exempel är labb där studenter kan bygga och testa prototyper samt öppna kreativa ytor för grupparbete.
– Eftersom Tracks både moderniserar utbildningen och lokalerna är det en väldigt spännande och viktig satsning för våra nuvarande och kommande studenter som vi är väldigt stolta att kunna erbjuda från Chalmers, säger Kristina Henricson Briggs.

Skribent

Erik Krång