AI, transporter och sport blir först ut i ny utbildningssatsning

Bild 1 av 1
Studenter

​Alla studenter ska få chans att individuellt kunna välja breda tematiska kurser. Så ska lärandet på Chalmers snabbt kunna anpassas till nya behov.

​Behovet av arbetskraft med färska och aktuella kunskaper ökar ständigt. Det gör också förväntningarna på att Chalmers ska leverera. Samtidigt vill studenternas kunna forma sina utbildningar och kunna anpassa sitt lärande efter det som man märker att man vill jobba med i framtiden. Svaret för att möta många av dessa önskemål är Tracks, Chalmersstiftelsens hittills största investering inom utbildningsområdet.

Grundtanken i den nya tioåriga satsningen är att Chalmers i praktiken anpassar utbildningen genom att utöka utbudet med speciellt utformade kurser som, i paket, skapar tematiska spår mellan existerande utbildningar. Detta möter efterfrågan från samhället och ger studenterna ytterligare möjlighet att påverka sin egen utbildning. Idén är att kurserna kommer att vara valbara för alla studenter på Chalmers, och studenten kan välja en eller flera kurser inom ett spår – eller byta mellan spåren.

Under hösten 2019 ska de första pilotkurserna på grundläggande och avancerad nivå ges. De tre teman som har valts ut är AI, hållbara transporter samt hälsa och sportteknologi. Just nu pågår arbetet med att identifiera lämpliga projekt inom respektive tema.
– Temana kan vara olika sätt att närma sig samma sak: AI kan vara ”paraplyet” och hållbara transporter en del av sättet att närma sig AI – eller tvärtom, säger Kristina Henricson Briggs, som tillsammans med Mikael Enelund leder Tracks.

Efter den första minipiloten i höst väntar ytterligare en pilotomgång. Om tre år hoppas hon att Chalmers kan er bjuda ett fullt utbud av tematiska kurser.
Tanken är att en Tracks-kurs ska komplettera det traditionella utbildningsutbudet genom att gå över ämnesgränserna, och träna studenter från olika inriktningar att arbeta tvärdisciplinärt både vad gäller personer och ämnen.
– Det skapar möjlighet för studenter med olika kunskaper och erfarenheter att samarbeta och ta sig an komplexa samhällsutmaningar tillsammans, säger Kristina Henricson Briggs.

Lärandemålen för kurserna – det vill säga vad man ska kunna efter att de avslutats – är fastlagda från början, men vägen dit – kursinnehållet – är öppet och kan formas närmare inpå kursstart än vanligt.
– Innehållet för att nå till kursmålen behöver inte vara fast, och ett tema kan innehålla olika inriktningar. Exempelvis skulle ”vatten” kunna innefatta allt från försörjning till energi.
Nya fysiska miljöer för lärande är det andra benet i Tracks-satsningen. Visionen är flexibla miljöer som kan anpassas efter kursinnehåll, med grupprum, labb och verkstäder för att bygga prototyper. Just nu försöker man identifiera var på campus Johanneberg den platsen kan finnas.
– Den samlade Tracks-miljön som vi så småningom hoppas få till ska vara ett skyltfönster utåt. Nyckelorden är hållbara lärandemiljöer – studenterna tillbringar mycket tid på Chalmers och då är det viktigt att de mår bra här.

Från Chalmers studentkår är man positiv till Tracks, framför allt delen med lärandemiljöer.
– Bland det som önskades mest av studenterna var möjligheten att skapa nya, moderna lärandemiljöer som kombinerar det fysiska och det digitala, säger kårordförande Gustav Eriksson.
– Att vi dessutom kan förena detta med ett utmaningsdrivet kursinnehåll som ligger i den forskningsfront som Chalmers är en del av, gör det hela ännu mer spännande.

Gustav Eriksson hoppas också att satsningen med tiden kommer att färga av sig på lärosätet i stort.
– Det är viktigt att alla studenter på Chalmers får möjlighet att ta del av satsningen, både att läsa Tracks-kurser inom ramen för sitt utbildningsprogram och att studera i de nya miljöerna. Vi vill att satsningen ska märkas av hos alla studenter och på hela Chalmers.
Och även om det är svårt att veta exakt hur helheten kommer att utvecklas vågar Kristina Henricson Briggs säga att just detta kommer att ske.
– Vi siktar på att ungefär lika många studenter ska vara involverade i Tracks-kurser på ett år som vi har studenter som studerar utomlands, det vill säga runt 300. Precis som utlandsstudenterna kommer hem med nya erfarenheter och idéer kommer Tracks-studenterna också påverka sin omgivning.

Det var strax före jul 2018 som Chalmersstiftelsen presenterade Tracks, som innebär att man satsar 200 miljoner kronor över tio år på utbildning och lärandemiljöer för framtiden.
– Jag tror att det är en jätteviktig investering, och att det kommer att finnas ett ”före” och ett ”efter” den här satsningen, säger Maria Knutson Wedel, avgående vicerektor för Chalmers utbildning, som i juni tar över som rektor för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
– Tracks passar också bra in i Chalmers ”dna”, då det handlar om att skapa, bygga, arbeta över gränser och lyhört ha örat utåt.

Artikel hämtad ur Chalmers magasin nr 1 2019.

Skribent

Erik Krång