Snabbmode har enorm miljöpåverkan

Bild 1 av 1
Clothes

​Modeindustrin kan stå för så mycket som tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Uppemot 92 miljoner ton avfall skapas och 79 miljarder kubikmeter vatten förbrukas varje år för att producera kläder. En systemomfattande förändring är nödvändig för att omedelbart minska modeindustrins miljöpåverkan. Det är den drastiska slutsatsen i en ny studie från Chalmers och flera andra internationella universitet.

Grundläggande förändringar i modeindustrins affärsmodell – inklusive en snabb övergång bort från "snabbmode" – behövs för att förbättra den långsiktiga hållbarheten i distributionskedjan för kläder. Det hävdar författarna till en ny artikel som precis publicerats i Nature Reviews Earth & Environment, en ny webbtidskrift lanserad 2020 av den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Nature.

Studien leddes av professor Kirsi Niinimäki, vid Aalto-universitet i Finland, tillsammans med Chalmersprofessorn, Greg Peters, från institutionen för teknikens ekonomi och organisation, och forskare från fyra andra internationella universitet.

Modeindustrin är en av den mest förorenande branscherna och kan stå för upp till tio procent av de globala växthusgaserna. Men trots en ökad medvetenhet om dess miljöpåverkan fortsätter branschen att växa. Detta bland annat på grund av ökningen av "fast fashion" eller snabbmode, som bygger på billig tillverkning, upprepad konsumtion och kortlivad användning av plagg.
  
Studien beskriver modets miljöpåverkan i hela distributionskedjan från produktion till konsumtion, med fokus på vattenanvändning, kemiska föroreningar, CO2-utsläpp och textilavfall. Till exempel producerar industrin över 92 miljoner ton avfall och konsumerar 79 miljarder kubikmeter vatten per år, där utvecklingsländerna ofta får bära bördan för de utvecklade länderna. Denna påverkan visar på behovet av betydande förändringar i branschen, inklusive en tillverkningsminskning och införande av hållbara metoder i hela distributionskedjan, menar författarna.

"Långsamt mode är framtiden", konstaterar författarna, "men vi behöver en ny och systemomfattande förståelse för hur vi ska gå över till denna modell – och det kräver kreativitet och samarbete mellan designers och tillverkare, olika intressenter och slutkunderna."

En samlad strategi krävs för att textilindustrin ska investera i renare teknik, att modeindustrin utvecklar nya hållbara affärsmodeller och att beslutsfattare ändrar lagstiftningen. Konsumenter har också en avgörande roll och måste ändra sina konsumtionsvanor och vara beredda att betala högre priser, som står i relation till miljöeffekterna.


Sammanfattning

  • Textil- och modebranschen har en lång och komplex distributionskedja, från jordbruk och petrokemisk produktion (fiberproduktion) till tillverkning, logistik och handel.
  • Varje produktionssteg har miljöpåverkan genom vatten-, material-, kemikalie- och energianvändning.
  • Många kemikalier som används i textiltillverkning är skadliga för miljön, fabriksarbetare och konsumenter.
  • Mest miljöpåverkan förekommer i de länder där textil- och klädesproduktion genomförs, men textilavfall finns i hela världen.
  • Snabbmode har ökat mängden material i systemet. Modevarumärken producerar nu nästan dubbelt så mycket kläder i dag jämfört med före år 2000.
  • Den nuvarande konsumtionen av mode leder till stora mängder textilavfall, där det mesta förbränns, deponeras eller exporteras till utvecklingsländer.

 
Artikel

Niinimäki, K. Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T. and Gwilt, A. (2020) The environmental price of fast fashion. Nature Reviews; Earth and Environment.

Sammanfattning av artikeln i The Guardian 


Anpassat pressmeddelande från Aalto University School of Arts, Design and Architecture.

Gregory Peters
  • Professor, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation

Skribent

Daniel Karlsson